Upokojevanje

10. 6. 2020

Upokojevanje javnih uslužbencev v letu 2020

Od leta 2018 naprej lahko vsakdo, ki izpolni pogoje za upokojitev, nadaljuje z delom. O tem delodajalca ni treba obveščati ali se kako drugače z njim o tem dogovarjati. Gre za splošno ureditev, ki izhaja iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa pogoje, ko se lahko delavec upokoji ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2018

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje javnih uslužbencev

Po več kot 12 letih od zadnje temeljite prenove pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Državni zbor RS 4. decembra 2012 sprejel novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2), katerega temeljni cilj je zagotavljanje kratko- in srednjeročne finančne stabilnosti pokojninske blagajne ...