Upokojevanje

31. 5. 2022

Delo upokojencev – možnosti in pravila

Predpisi in viri:Zakon o urejanju trga delaOdredbo o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencevZakon o interventnih ukrepih za podporo trgu delapodročni predpisi (zakoni in pravilniki), ki urejajo posamezna področjapojasnila na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo, in ZPIZI. ZAČASNO ALI ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 3. 2021

Upokojevanje javnih uslužbencev od 2021 dalje

Od leta 2018 naprej lahko vsakdo, ki izpolni pogoje za upokojitev, nadaljuje z delom. O tem delodajalca ni treba obveščati ali se kako drugače z njim o tem dogovarjati. Gre za splošno ureditev, ki izhaja iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa pogoje, ko se lahko delavec upokoji ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 7. 2020

Upokojitev delavca - postopek, sporazumna odpoved in odpravnina

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju[1] med drugim določa pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V zavezi s pravico do starostne pokojnine je pomembno razumeti, da je pravica do nastopa upokojitve oziroma pravica do pridobitve pokojnine pravica delavca (in ne morebiti njegova obveznost oz. nekaj, kar bi nastopilo ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2018

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje javnih uslužbencev

Po več kot 12 letih od zadnje temeljite prenove pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Državni zbor RS 4. decembra 2012 sprejel novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2), katerega temeljni cilj je zagotavljanje kratko- in srednjeročne finančne stabilnosti pokojninske blagajne ...