Upokojevanje

21. 5. 2019

Upokojevanje javnih uslužbencev v letu 2019

Od leta 2018 naprej lahko vsakdo, ki izpolni pogoje za upokojitev, nadaljuje z delom. O tem delodajalca ni treba obveščati ali se kako drugače z njim o tem dogovarjati. Gre za splošno ureditev, ki izhaja iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa pogoje, ko se lahko delavec upokoji ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2018

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje javnih uslužbencev

Po več kot 12 letih od zadnje temeljite prenove pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Državni zbor RS 4. decembra 2012 sprejel novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2), katerega temeljni cilj je zagotavljanje kratko- in srednjeročne finančne stabilnosti pokojninske blagajne ...
09. 9. 2015

Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Po več kot 12 letih od zadnje temeljite prenove pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Državni zbor RS 4. decembra 2012 sprejel novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 96/2012, v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2), katerega temeljni cilj je zagotavljanje kratko- in srednjeročne finančne stabilnosti pokojninske blagajne ...