Objava delovnega mesta

27. 11. 2017

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (velja od 1. 1. 2018)

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdala Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Uradni list RS, št. 53 ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem vrtcu oziroma šoli se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Glede zaposlovanje strokovnih delavcev se poleg splošnih določb iz ZDR uporabijo tudi določbe 107.a člena (prepoved sklepanja delovnih razmerij), 108. člena (sistemizacija delovnih mest) in 109. člena ZOFVI, ki ureja ...
Samo za aktivne naročnike: