Inšpekcijski nadzori

11. 11. 2020

Inšpekcijsko nadzorstvo proračunske inšpekcije, njene naloge in pristojnosti

Avtor: Janja Perme
    Področja nadzora v pristojnosti proračunske inšpekcije   Proračunska inšpekcija je inšpekcijski organ, ki deluje kot sektor v okviru Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, organa v sestavi Ministrstva za finance.   Osnovna in s tem tudi najobsežnejša naloga proračunske inšpekcije je inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 5. 2019

O inšpekcijskih nadzorih v sistemu javnega sektorja

Na področju delovanja javnega sektorja kot obliki notranjega nadzora delujeta tudi inšpekciji za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za sistem plač v javnem sektorju. Obe inšpekciji delujeta v okviru Inšpektorata za javno upravo, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Razen navedenih inšpekcij v okviru inšpektorata ...
12. 8. 2015

Šolska inšpekcija

Razvoj nadzora v slovenskih šolah1 Leta 1961 je izšel prvi povojni zakon, ki je podrobneje uredil delovanje prosvetno-pedagoške službe na Slovenskem. Nekaj značilnosti novega zakona: ukinjene so okrajne inšpekcijske službe, ustanovijo se občinski in okrajni zavodi za prosvetno-pedagoško službo, ki naj jim republiški zavodi (Zavod za napredek šolstva in ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Inšpekcijsko nadzorstvo v sistemu plač v javnem sektorju

Sistem plač v javnem sektorju in nadzor Dopolnitev ureditve sistema plač v javnem sektorju, sprejeta v letu 2010, je vzpostavila tudi dodatni mehanizem nadzora na izvajanjem zakona, na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, in sicer inšpekcijski nadzor. Že ZSPJS namreč ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev

Sistem javnih uslužbencev in inšpekcijski nadzori  V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) od pričetka uporabe tega zakona deluje tudi inšpekcija za sistem javnih uslužbencev. Ta inšpekcija predstavlja obliko nadzora nad izvajanjem tega zakona, pri čemer je treba posebej opozoriti, da se sicer večina nadzora nanaša na ...
Samo za aktivne naročnike: