Napredovanja strokovnih delavcev

14. 10. 2022

Vlada je sprejela predlog novele ZOFVI, ki bi uvedla nov strokovni naziv Višji svetnik

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.S predlogom novele zakona se implementira zaveza vlade iz Dogovora o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije ...
27. 9. 2022

Postopek napredovanja v strokovni naziv za pomočnike vzgojiteljev po novem pravilniku s 1. 9. 2022

Zakon o Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), Uradni list RS, št. 207/21, je v 3. členu dopolnil 105. člen veljavnega ZOFVI, in sicer tako, da je dodatno določil, da lahko pomočnik vzgojitelja v vrtcu napreduje v naziv mentor in svetovalec ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 10. 2017

Sodba upravnega sodišča od priznavanju potrdil za dodatno strokovno delo (napredovanje strokovnih delavcev v nazive)

Kar nekaj vas je povpraševalo po sodbi upravnega sodišča, vezani na presojo ustreznosti potrdil o udeležbi na izobraževanjih, seminarjih, konferencah, ki izkazujejo različne aktivnosti, ki se vrednotijo pri napredovanju v naziv strokovnih delavce na področju vzgoje in izobraževanja v skladu s Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v ...
12. 8. 2015

Napredovanja v nazive (strokovni delavci)

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju v nazive napredujejo v skladu s 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Strokovni delavci napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik. Pridobljeni nazivi so trajni. Napredujejo lahko le tisti ...