Napredovanja strokovnih delavcev

10. 6. 2020

Ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v 2020 - na kaj morate biti pozorni?

Na področju napredovanja javnih uslužbencev v letu 2020 ni več interventnih ukrepov, saj je dosedanji interventni ukrep glede zamika izplačila plače, ki je javnemu uslužbencu pripadala zaradi napredovanja v višji plačni razred, s spremembo ZSPJS postal trajni ukrep. POMEMBNO: ZSPJS-V, Uradni list RS, št. 84/18, v tretjem odstavku 16 ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 10. 2017

Sodba upravnega sodišča od priznavanju potrdil za dodatno strokovno delo (napredovanje strokovnih delavcev v nazive)

Kar nekaj vas je povpraševalo po sodbi upravnega sodišča, vezani na presojo ustreznosti potrdil o udeležbi na izobraževanjih, seminarjih, konferencah, ki izkazujejo različne aktivnosti, ki se vrednotijo pri napredovanju v naziv strokovnih delavce na področju vzgoje in izobraževanja v skladu s Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v ...
12. 8. 2015

Napredovanja v nazive (strokovni delavci)

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju v nazive napredujejo v skladu s 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Strokovni delavci napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik. Pridobljeni nazivi so trajni. Napredujejo lahko le tisti ...