Primeri sodne prakse

23. 6. 2020

Obveščanje učenca in njegovih staršev o nenapredovanju v višji razred osnovne šole (UPRS Sodba III U 174/2019-17)

Kako mora biti sporočena informacija staršem in učenci, ki zaradi nedoseganja standardov znanja za napredovanje v višji razred? Ali je dovolj, da učiteljski zbor to zapiše v sklep in se v spričevalo navede, da učenec ne napreduje, ali pa mora biti izdani upravni akt (upravna odločba), na katero imajo starši ...
23. 6. 2020

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje strokovnega izpita (UPRS Sodba I U 175/2017-14)

Ali se delo preko avtorske pogodbe lahko šteje za vzgojno-izobraževalno delo in s tem izpolnjen pogoj za pristopitev k opravljanju strokovnega izpita?Izpolnjevanje pogojev za opravljanje strokovnega izpita (UPRS Sodba I U 175/2017-14)Jedro sodbe: Odločitev tožene stranke, ki je tožničino prijavo k strokovnemu izpitu zavrnila zgolj iz razloga ...
13. 1. 2020

Sodna praksa

Informacije javnega značaja - Zaračunavanje stroškov dela zaposlenih (iskanje in priprava dokumentov) Informacije javnega značaja - Podatek o izobraževanju zaposlenih Varstvo osebnih podatkov - Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi Zaposlovanje - Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu zaradi zmanjšanja števila oddelkov/skupin Zaposlovanje - Neizpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta Pedagoško delo - Napredovanje ...