Kadri

27. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov hišniku za uporabo lastnega vozila

Imamo tri hišnike in dva službena avtomobila, tretji hišnik uporablja lasten avto. Kako se mu povrnejo stroški za vožnje med enotami?
Samo za aktivne naročnike:
26. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu zaradi tedenskega testiranja

Kako izvesti obračun potnih stroškov za zaposlene, ki so prišli na testiranje? Ker so morali na testiranje z lastnim prevozom, me zanima, ali so do potnih stroškov opravičeni tudi v primeru, da je testno mesto od delovnega mesta oddaljeno manj kot 2 km.
26. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov za delavce, ki dnevno obiskujejo druge enote zavoda

Ali spada v prevoz na delo tudi delo svetovalne službe in logopedinje, ki obiskujeta otroke v vseh enotah, v pogodbi o zaposlitvi imata navedene vse enote? Dejansko zjutraj prideta na upravo, vmes pa npr. obiščeta dva otroka na drugem kraju opravljanja dejavnosti. Ali pride v tem primeru v poštev uporaba ...
24. 2. 2021

Upoštevanje plače zaposlenega za krajši delovni čas pri izplačilu redne delovne uspešnosti

Imamo delavca, ki je zaposlen za polovični delovni čas, polovico je upokojen. Za maso plač za izplačila redne delovne uspešnosti je upoštevana plača (torej polovična), sorazmerno je tudi izplačilo. Zanima me, ali je to pravilno ali bi se moralo za maso plač vzeti podatek kot da je zaposlen za celi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov pri opravljanju dela na več lokacijah

Ali je zaposleni, ki opravlja svoje delovne obveznosti na različnih lokacijah, opravičen do potnih stroškov, če je lokacija oddaljena manj kot 2 km od matičnega delovnega mesta (DSP, OPZHR, ravnatelj ...). Zaposleni opravljajo svoje delovne obveznosti na več lokacijah, uporabljajo lastne avtomobile. Tudi v pogodbah o zaposlitvi imamo določeno, da njihovo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 2. 2021

Določitev plačnega razreda ob novi zaposlitvi javnega uslužbenca, ki je prej bil zaposlen v drugi organizaciji javnega sektorja

Za nadomeščanje bomo zaposlili osebo s srednjo vzgojiteljsko šolo, na delovno mesto pomočnice vzgojiteljice, ki pa je trenutno zaposlena na policiji. Na tem delovnem mestu je uvrščena v 24. plačni razred. Zanima me, ali se ji v tem primeru, ker smo vsi javni sektor, šteje ta pridobljen PR ali jo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov pri obiskovanju drugih enot zavoda

Pri nas v vrtcu imamo osem enot, zaposleni imajo v pogodbi navedeno kot kraj opravljanja dela vse enote vrtca, z razlogom, ker se letno včasih tudi med letom kraj opravljanja dela iz različnih razlogov spremeni (dežurna enota ob praznikih ali počitnicah). Večinoma delo opravljajo na eni od enot. Zanima nas ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 2. 2021

Definicija kraja dela

Kako opredeliti kraj dela; ali je to cel zavod z vsemi enotami ali le ena enota, v kateri delavka/delavec večinoma opravlja delo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu zaradi napotitve na obvezni obdobni zdravniški pregled

Ali je delavka upravičena do povračila potnih stroškov oziroma potnega naloga zaradi napotitve na obvezni obdobni zdravniški pregled? Ali je upravičena tudi do povračila potnih stroškov v primeru, da je na čakanju na delo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 2. 2021

Kaj je prevoz na delo in kaj ni (vrtec)

Prosimo za jasno razmejitev, kaj v našem zavodu (vrtec) spada v prevoz na delo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike