Kadri

07. 2. 2020

Koriščenje dopusta po zaključenem starševskem dopustu

Učiteljica je bila zaradi bolniške, porodniške in starševskega dopusta odsotna celo koledarsko leto 2019. Vrača se 29. 3. 2020. Ali ji moramo omogočiti izrabo celotnega lanskega dopusta (29 dni) takoj, ko se vrne na delo - takšna je njena želja - ali upoštevamo, da ga lahko koristi do 31. 12. 2020?
Samo za aktivne naročnike:
03. 2. 2020

Koriščenje odmora na delovnem mestu

ZDR-1 koriščenje odmora delavcev opredeljuje samo časovni okvir. Ali ima delavec pravico v času odmora zapustiti delovno mesto in/ali stavbo, kjer dela? Gre za vrtec, zanima nas tako za pedagoški kader kot tudi tehnično-administrativno osebje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 1. 2020

Nadomeščanje ravnatelja ob daljši odsotnosti zaradi bolezni

Ravnatelj VIZ je v dolgotrajnem bolniškem staležu (vsaj nekaj mesecev). Ravnatelj je že pred nekaj leti imenoval pomočnika ravnatelja.V tem času, ko je odsoten, bo treba izpeljati kar nekaj pravnih poslov (podpis najemne pogodbe za prostore zavoda), prav tako je treba pripraviti finančna poročila itd. Kdo lahko te dolžnosti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Upokojevanje - Ali obstaja pravna podlaga za upokojitev delavca, ki se ne želi upokojiti?

Vprašanje: Kako lahko postopa delodajalec, če se delavec, ki je že izpolnil vse pogoje za upokojitev, ne želi upokojiti? V vseh zakonskih podlagah so navedeni postopki, ki jih mora DELAVEC narediti, da lahko nastopi  upokojitev. Nikjer pa ne najdemo odgovora na vprašanje, ali ima delodajalec možnost delavca »prisiliti«,da ...
06. 1. 2020

Imenovanje vodje enote vrtca

Ali lahko postanem organizacijski vodja enote vrtca glede na to, da izpolnjujem pogoje za vzgojitelja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 12. 2019

Uvrstitev delavca ob novi zaposlitvi v ustrezni plačni razred

Zanima me uvrstitev delavca v plačni razred.Delavec, ki prihaja k nam, je bil zaposlen na delovnem mestu Bolničar negovalec I - nega III in IV, uvrščen je v 21. razred (začetni razred pa je 19.) Zaposlili ga bomo na delovno mesto Hišnik IV (šifra J034020), začetni razred 17. V kateri ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 12. 2019

Odpovedni rok pri redni odpovedi s strani delavca

Avtor: Tanja Bohl

Zanima nas mnenje strokovnjakov o tem, kakšna je dolžina odpovednega roka delavca pri redni odpovedi s strani delavca. Zavezuje nas ZDR-1 in KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja. V 64. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja je določeno, da za zaposlene v VII. tarifni skupini velja odpovedni rok ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 12. 2019

Dnevnica - Je učitelj, ki se udeleži izobraževanja, upravičen do dnevnice?

Je učitelj, ki se udeleži izobraževanja in mu šola plača kotizacijo izobraževanja ter nočitev, upravičen tudi do dnevnice? Kakšna bi bila višina dnevnice?
Samo za aktivne naročnike:
13. 11. 2019

Pravica do dodatnih dni dopusta zaradi hrupa za zaposlene v glasbeni šoli

Ali učiteljem v glasbeni šoli pri odmeri letnega dopusta po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (47.člen, 3. točka) pripada dodatnih 3 dni za delo v hrupu?
Samo za aktivne naročnike:
29. 10. 2019

Bolniški stalež v času praznikov

Zaposlena je bila v bolniškem staležu od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018. Glede na to, da so vmes prazniki, me zanima, kako se praznik obračuna? Kot bolniška ali kot praznik?
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11