Kadri

23. 7. 2021

Dodatek za delo v rizičnih razmerah za ravnatelje - upravičenost v času dela od doma ali službene poti

Glede na 18. člen ZNUPZ, po katerem lahko ravnatelj dobi po dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorje v javnem sektorju, nas zanima, ali je iz obračuna izvzeto delo od doma in ali tudi npr. službena pot ravnatelja?
Samo za aktivne naročnike:
19. 7. 2021

Izračun odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Delavka na delovnem mestu Učitelj je določena kot presežni delavec po kriterijih KPVIZ, delavki bo v roku vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in odpovedni rok bo tri mesece skladno z KPVIZ.Pri izračunu odpravnine pa se postavi naslednje vprašanje - pri izračunu odpravnine gre za povprečje zadnjih treh ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 7. 2021

Izračun višine odpravnine ob upokojitvi, ko še niso znani podatki o povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji

Delavec (tehnično-administrativni) se upokojuje z 31. 8. 2021. V sporazumu o prenehanju smo določili, da mu bo odpravnina izplačana najkasneje 10 dni po izplačilu njegove zadnje plače. ZDR-1 v 108. členu, določa, da če s KP ni drugače določeno, da mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 7. 2021

Izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela ravnatelju in potrebna soglasja

Če šola ravnatelju izplača delovno uspešnost za povečan obseg dela, ali mora poleg dogovora o POD biti izdan tudi sklep Sveta zavoda?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 7. 2021

Povračila stroškov za funkcionarje (direktorje, ravnatelje)

Glede na to, da se pojavljajo različne razlage Aneksa h KPNG glede povračila stroškov regresa za letni dopust, regresa za prehrano prehrano in povračila potnih stroškov prosimo za mnenje, ali se regres za letni dopust, potni stroški in regres za prehrano enako obračunajo za javne uslužbence in funkcionarje?
Samo za aktivne naročnike:
05. 7. 2021

Pomoč delavcev iz kuhinje osnovne šole v kuhinji vrtca (drug zavod)

Kakšne so možnosti v izrednih okoliščinah izpada kadra, da pridobimo pomoč iz sosednje OŠ – kaj moramo skleniti s temi zaposlenimi (govorimo za pomoč 3 dni za 3 ure pomoči v kuhinji). Ti zaposleni v OŠ imajo vsi pogodbo za polni delovni čas, ni pa več pouka, zato obrokov za učence ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 7. 2021

Pravica do povračila potnih stroškov delavcu na srečanju s starši

Starši v popoldanskem času organizirajo zaključek vrtca (piknik) na neki določeni lokaciji. Povabljena je tudi vzgojiteljica. Ali je vzgojiteljica upravičena do teh potnih stroškov (kilometrine)?
Samo za aktivne naročnike:
05. 7. 2021

Neizkoriščen dopust pred upokojitvijo zaradi bolniškega staleža

Delavka je zadnjih 6 mesecev v bolniškem staležu, ki bo predvidoma podaljšan še v mesec september, ko izpolni pogoje za upokojitev, kar bo delavka tudi izkoristila in se bo upokojila. Ali obstaja možnost, da zahtevamo, da prekine bolniško in pred upokojitvijo izkoristi dopust, ki ga še ima (poleg novega še ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 6. 2021

Sprememba zaposlitve spremljevalec gibalno oviranih otrok - vzgojitelj predšolskih otrok

Delavka je zaposlena na delovnem mestu SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OPP (šifra DM J035064) in ima 5 napredovanj v višji plačni razred. S 1. 9. 2021 jo bomo zaposlili na delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA (šifra DM D035002). Kateri plačni razred lahko delavki določimo pri novi zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 6. 2021

Podaljševanje pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki nadomešča, z javno objavo ali brez javne objave prostega delovnega mesta

V zavodu imamo kar nekaj zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene (bolniški stalež, porodniški dopust, starševsko varstvo). Zanima nas podaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas oziroma nadaljevanje zaposlitve tistih, ki so zaposleni za določen čas in imajo v pogodbi o zaposlitvi navedeno za nadomeščanje zaposlenega (bolniška ali porodniški ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike