Kadri

03. 2. 2023

Dodatna zaposlitev za polovični delovni čas zaradi invalidske upokojitve delavca

Imamo zaposleno, ki je od 1. 2. 2022 dalje invalid III. kategorije in ji je bilo z odločbo ZPIZ-a določeno delo z omejitvami in s krajšim delovnim časom 20 ur na teden. Ker težko pokrivamo štiriurni primanjkljaj kadra, bi želeli dodatno zaposliti nekoga za 4 ure dnevno.Lahko sklenemo z ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 1. 2023

Dodatni dnevi dopusta za delavca, če skrbi za otroka, ki je z odločbo Zavoda za šolstvo opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju

Ali je delavec v vrtcu upravičen do dodatnih dni dopusta za svojega otroka, ki ima odločbo o usmerjanju Zavoda RS za šolstvo in je opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju?
Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2023

Pravica do povračila potnih stroškov, če delavko v službo pripeljejo družinski člani

Avtor: Tanja Bohl

Delavka odhaja v šlo v naravi in v tem času ne želi osebnega avtomobila pustiti na parkirišču šole, od doma do šole ima 26 km. Zato jo družinski član prvi dan pripelje in jo ob vrnitvi iz šole v naravi pride spet iskat. Tako opravi dvojno pot z avtomobilom. Ali ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 1. 2023

Izraba letnega dopusta v koledarskem letu

Avtor: Tanja Bohl

Delavec mora izrabiti 10 dni dopusta v tekočem letu, kot to določa ZDR-1.Koliko dopusta mora izrabiti nekdo, ki je nastopil zaposlitev med letom in ima pravico le do sorazmernega dopusta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 1. 2023

Določitev plačnega razred pri zaposlitvi računovodje na DM Računovodja VII/2

Računovodja VII/1 (J017090), ki je sedaj z napredovanjih uvrščen v 36. plačni razred, bo s 1. 1. 2023 zasedel novo delovno mesto Računovodja VII/2 (J017093). V kateri plačni razred ga uvrstimo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 1. 2023

Odgovornost delodajalca za nastalo škodo in porabljen čas delavca

Avtor: Tanja Bohl

Na šoli zaposlujemo mobilne delavke, ki za prevoz na druge šole in med njimi uporabljajo svoje osebne avtomobile. Ena od delavk je povedala, da so ji že večkrat poškodovali avtomobil (bodisi na parkirišču pred šolo ali med vožnjo iz ene šole na drugo). Zanima jo »plačilo« časa, ki ga porabi ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 1. 2023

Priznavanje izobrazbe, pridobljene na tuji univerzi, za zaposlitev na delovnem mestu vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja

Oseba ima diplomo tuje univerze iz angleškega jezika s književnostjo in specializacijo političnih ved - ali izpolnjuje pogoje za delovno mesto vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja? Oseba ima slovensko državljanstvo
16. 1. 2023

Odsotnost ali koriščenje dopusta za sindikalnega predstavnika v času opravljanja sindikalnega dela

Delavec je član glavnega odbora sindikata SVIZ in član stavkovnega odbora SVIZ. Ali za dneve, ko je vabljen na srečanja/sestanke/pogajanja, koristi dopust po 51. členu KPVIZ ali je to drugačna odsotnost?
Samo za aktivne naročnike:
13. 1. 2023

Dodatni dnevi dopusta za delavko, ki ima kronično bolezen

Zaposlili bomo delavko, ki je pri prejšnjem delodajalcu v javnem sektorju imela na podlagi zdravniškega potrdila dodeljene dodatne dni dopusta na osnovi 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (na njegove socialne in zdravstvene razmere, kot so kronična in druga daljša bolezen in druge razmere, v katerih delavec živi ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 1. 2023

Delovna uspešnost iz opravljanja nalog ravnatelja zaradi odsotnosti direktorja

Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda je dela in naloge direktorja prevzel ravnatelj. Ali je ravnatelj v tej situaciji upravičen do delovne uspešnosti tudi v prvem mesecu nadomeščanja? Izhodišče za izračun delovne uspešnosti je plačni razred direktorja ali ravnatelja, ki je prevzel naloge? Kakšen pa je lahko % delovne uspešnosti?
Samo za aktivne naročnike: