Kadri

13. 11. 2019

Pravica do dodatnih dni dopusta zaradi hrupa za zaposlene v glasbeni šoli

Ali učiteljem v glasbeni šoli pri odmeri letnega dopusta po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (47.člen, 3. točka) pripada dodatnih 3 dni za delo v hrupu?
Samo za aktivne naročnike:
29. 10. 2019

Bolniški stalež v času praznikov

Zaposlena je bila v bolniškem staležu od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018. Glede na to, da so vmes prazniki, me zanima, kako se praznik obračuna? Kot bolniška ali kot praznik?
Samo za aktivne naročnike:
10. 10. 2019

Osnova za nadomestilo plače

Kakšna je osnova za obračun nadomestil v primeru, ko delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal (bolniška odsotnost, plačana odsotnost z dela)? Prav tako nas zanima, kakšna je osnova za nadomestilo plače za novo zaposlene delavce, ki so se prvič zaposlili pri nas?
30. 9. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Pravica do jubilejne nagrade

Imam 20 let delovne dobe v gospodarstvu (trgovina) in 14 let v javnem sektorju (šolstvu). V gospodarstvu sem dobila jubilejno nagrado za 10 let in 20 let. Leta 2015 sem dopolnila 10 let delovne dobe v šolstvu. Zanima me, ali mi je pripadala jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2019

Bolniški stalež in koriščenje ur

Delavka je dobila že izdani bolniški list za nego otroka, potem pa bi naknadno namesto tega raje koristila višek ur. Ali je to sploh mogoče, ali bi morala delavka pri zdravniku preklicati bolniško za tisti dan (če je to sploh mogoče urediti za nazaj)?
Samo za aktivne naročnike:
08. 8. 2019

Pogodba o zaposlitvi - Sklenitev nove pogodbe za krajši delovni čas po želji delavca

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: Delavka je imela suspenz pogodbe (nedoločen čas - 100 % iz zdravstvenih razlogov). 1. 9. 2019 naj bi pričela delati, vendar je podala prošnjo za krajši 70 % delovni čas. Kakšno pogodbo ji damo v podpis? Je to lahko sporazumna odpoved pogodbe s sklenitvijo nove za krajši delovni čas ali kako ...
12. 7. 2019

Poškodba na delu - Možnost izplačila odškodnine za nezgodo s strani delodajalca

Vprašanje: Delavka se je poškodovala na delu na službeni poti, kjer je bila poškodovana v prometni nesreči, zaradi tega je v bolniškem staležu zadnje tri mesece in pol. Zanima nas, kakšna finančna pomoč oziroma nadomestilo ji lahko pripada od nas kot delodajalca. Odgovor: Solidarnostna pomoč bi delavki skladno z aneksom ...
10. 7. 2019

Dodatki - Katerim učiteljem razrednikom pripada dodatek za razredništvo?

Vprašanje: V VIZ  za otroke s posebnimi potrebami (Center za usposabljanje) izvajajo sledeče programe: • Osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ z NIS) • Predpoklicni oddelek • Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) • Podaljšano bivanje (PB) • Domsko vzgojo • Mobilno specialno in rehabilitacijsko pedagoško službo (MSRPS)   ...
07. 6. 2019

Letni dopust - Izraba letnega dopusta v primeru daljše bolniške odsotnosti

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: Kako je z izrabo letnega dopusta, ki je zaposlenemu ostal iz preteklega leta, glede na dejstvo, da je v bolniški od sredine januarja ter ne vemo, kdaj bo zaključena. Če se zaključi konec junija, ali lahko koriščenje dopusta prične takoj in nadaljuje s koriščenjem v juliju? Odgovor: Pravica do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 6. 2019

Letni dopust - Izračun in izraba letnega dopusta delavcu, ki je zaposlen na dveh delovnih mestih

Vprašanje: Kako se izračuna letni dopust zaposlenemu, ki je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10