Kadri

01. 12. 2020

Višina dodatka za delovno dobo pri zaposlitvi za krajši delovni čas

Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?
Samo za aktivne naročnike:
25. 11. 2020

Starševsko varstvo in delo ob vikendih

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko delodajalec pokliče na delo delavca v soboto in nedeljo, če uveljavlja starševsko varstvo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 11. 2020

Kako izvesti postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusne dobe?

Ali lahko mi kot delodajalec lahko odpovemo pogodbo za določen čas v času poskusne dobe/poskusno delo ali ima to pravico samo delavec? Z delavcem imamo sklenjeno pogodbo za določen čas za 20 ur tedensko in ima delavec v pogodbi navedeno, da opravlja poskusno delo 3 mesece in v času ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 11. 2020

Odreditev čakanja na delo

Ali lahko strokovni delavki, ki ima že več kot dve leti vse pogoje za upokojitev in na lastno željo dela naprej, odredimo čakanje na delo doma?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 11. 2020

Pravica do izplačila nadomestila za neizrabljen dopust izpred treh let

Avtor: Tanja Bohl

Imam vprašanje glede izplačila nadomestila za neizkoriščen dopust. Zaposlen sem bil v OŠ kot učitelj. Pred tremi leti sem zbolel in zaradi zdravljenja sem bil na bolniškem staležu od marca 2018 do avgusta 202, ko sem se invalidsko upokojil. Za leto 2019 in 2020 sem dobil izplačano nadomestilo za neizkoriščen ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Izraba izrednega dopusta po KPVIZ zaradi razglašene epidemije

Zaradi izrednih razmer v tem tednu in odloku vlade ki je razglasila epidemijo in so se vrtci zaprli, lahko javni uslužbenec koristi IZREDNI DOPUST, ki mu pripada po KP (za elementarne nesreče itd. 5 dni).Ali lahko tisti javni uslužbenec ki je v prvi razglasitvi epidemije koristil 5 dni, v ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Čakanje na delo za javno uslužbenko, ki je kronična bolnica, na podlagi razglašene epidemije

Smo javni sektor, socialno vzgojni zavod. Delavka je zaprosila za čakanje na delo doma na podlagi razglašene epidemije, ker je kronična bolnica in naj bi spadala v rizično skupino. Dela od doma zaradi narave dela njenega delovnega mesta ne moremo odrediti, poleg tega pa se bojimo, da ne bomo mogli ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Vsebina izjave delavca v primeru višje sile - varstvo otroka zaradi zaprtja VIZ

Avtor: Tanja Bohl

Zanima me, kako je z vsebino izjave delodajalca v primeru, da delavec uveljavlja "višjo silo - varstvo otroka" kar PKP 5 tudi predvideva.Kaj mora izjava vsebovati?
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Ukrepanje delodajalca ob ugotovitvi, da je delavec pozitiven na Covid-19

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je pozitivna na covid-19, na delu je bila v rizičnem stiku z več zaposlenimi. Kaj narediti z njimi, jih poslati vse domov, kdo to plača in kako dolgo morajo biti doma?
Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2020

Refundacija za 3-dnevno odsotnost brez bolniškega lista

Avtor: Tanja Bohl

PKP5 določa tudi 3 dnevno odsotnost brez bolniškega lista. Kako bo delodajalec oddajal zahtevek za refundacijo: tako kot za bolniško odsotnost z bolniškim listom ali kako drugače?
Samo za aktivne naročnike: