Kadri

08. 8. 2019

Pogodba o zaposlitvi - Sklenitev nove pogodbe za krajši delovni čas po želji delavca

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: Delavka je imela suspenz pogodbe (nedoločen čas - 100 % iz zdravstvenih razlogov). 1. 9. 2019 naj bi pričela delati, vendar je podala prošnjo za krajši 70 % delovni čas. Kakšno pogodbo ji damo v podpis? Je to lahko sporazumna odpoved pogodbe s sklenitvijo nove za krajši delovni čas ali kako ...
12. 7. 2019

Poškodba na delu - Možnost izplačila odškodnine za nezgodo s strani delodajalca

Vprašanje: Delavka se je poškodovala na delu na službeni poti, kjer je bila poškodovana v prometni nesreči, zaradi tega je v bolniškem staležu zadnje tri mesece in pol. Zanima nas, kakšna finančna pomoč oziroma nadomestilo ji lahko pripada od nas kot delodajalca. Odgovor: Solidarnostna pomoč bi delavki skladno z aneksom ...
10. 7. 2019

Dodatki - Katerim učiteljem razrednikom pripada dodatek za razredništvo?

Vprašanje: V VIZ  za otroke s posebnimi potrebami (Center za usposabljanje) izvajajo sledeče programe: • Osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ z NIS) • Predpoklicni oddelek • Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) • Podaljšano bivanje (PB) • Domsko vzgojo • Mobilno specialno in rehabilitacijsko pedagoško službo (MSRPS)   ...
07. 6. 2019

Letni dopust - Izraba letnega dopusta v primeru daljše bolniške odsotnosti

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: Kako je z izrabo letnega dopusta, ki je zaposlenemu ostal iz preteklega leta, glede na dejstvo, da je v bolniški od sredine januarja ter ne vemo, kdaj bo zaključena. Če se zaključi konec junija, ali lahko koriščenje dopusta prične takoj in nadaljuje s koriščenjem v juliju? Odgovor: Pravica do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 6. 2019

Letni dopust - Izračun in izraba letnega dopusta delavcu, ki je zaposlen na dveh delovnih mestih

Vprašanje: Kako se izračuna letni dopust zaposlenemu, ki je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Višina dodatka za delovno dobo delavca, ki je zaposlen za krajši delovni čas

Vprašanje: Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru? Odgovor: Delovna doba je doba v delovnem razmerju. Upoštevaje navedeno je ne glede na dejstvo, da javni uslužbenec v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja naloge v ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2019

Regres za letni dopust - Delna invalidska upokojitev in regres

Vprašanje: Delavec je hkrati delno invalidsko upokojen in je pri delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas. Ali mu pripada sorazmerni del regresa ali celoten regres? Odgovor: V zvezi s tem vprašanjem je treba upoštevati, da ZDR-1 v: 67. členu določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2019

Letni razgovor - Pravica delavca do zavrnitve izvajanja letnega razgovora

Vprašanje: Kako ravnati v primeru, če javni uslužbenec odkloni redni letni razgovor z nadrejenim? Odgovor: 105. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3) določa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Denarno nadomestilo za neizkoriščen letni dopust

Avtor: Tanja Bohl
Denarno nadomestilo za neizkoriščen letni dopust Vprašanje: Kako se izračuna odškodnina za neizkoriščen letni dopust zaradi prenehanja delovnega razmerja oz. kako je ta prejemek obdavčen? Odgovor: Eno izmed ključnih pravil v zvezi z letnim dopustom je, da se delavec pravici do letnega dopusta ne more odpovedati. Skladno s 164. členom ZDR-1 ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Novo prilagojeno delovno mesto za delavca-invalida

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: Naša strokovna delavka je bila predstavljena invalidski komisiji pri ZPIZ-u. Izrek odločbe navajam: »Zavarovanka se razvrsti v 3. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji prizna pravica do dela na drugem delu, ki je lahko fizično delo z ročnim premeščanjem bremen do 10kg,  delo, ki se opravlja ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.