Kadri

23. 5. 2022

Pravica do izrednega dopusta za udeležbo na rekreativnem mednarodnem tekmovanju, ki se ga bo delavec udeležil na lastno pobudo

Zaposlena je podala vlogo za izredni dopust (dva dni) za udeležbo na rekreativnem mednarodnem tekmovanju, ki se ga bo udeležila na lastno pobudo (ne kot reprezentant). Ali je upravičena do plačanega izrednega dopusta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 5. 2022

Povračilo potnih stroškov kuharskemu in čistilnemu osebju za delo v drugih enotah

Čistilke in kuharice uporabijo lastno vozilo, kadar nadomeščajo odsotno delavko. Npr. 4 ure dela v enoti A, nato se z lastnim vozilom odpelje v enot B, kjer zaključi z delovnikom. Delo poteka izključno po enotah našega vrtca.
Samo za aktivne naročnike:
17. 5. 2022

Povračilo potnih stroškov organizatorju ZHR za obiske drugih enot vrtca

Organizatorica zdravstveno-higienskega režima uporabi lastno vozilo do 10-krat na mesec z namenom opravljanja dela v več krajih (npr. ogled igral, pogovor s čistilkami itd.). Delo poteka izključno po enotah našega vrtca.
Samo za aktivne naročnike:
13. 5. 2022

Izplačilo regresa za prehrano ali koriščenje brezplačne prehrane v času strokovne ekskurzije zaposlenih

Konec aprila smo se zaposleni udeležili celodnevne ekskurzije v sklopu delovne obveznosti-javni sektor (od 6.30 do 20.30, imeli smo plačano kosilo, prej pa smo dobili sendvič in rogljiček, vodo).Kako pri plači pravilno obračunamo strošek malice? Predvidevam, da lahko obračunamo malico in pojedeno malico, saj smo dobili malico ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 5. 2022

Nova zaposlitev zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu

Ali je v primeru nove zaposlitve zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu pomembno, da datum nove zaposlitve časovno sovpada z datumom na Odločbi o nastopu porodniškega dopusta? Torej, delavka bo pred nastopom porodniške koristila še letni dopust in nas zanima, ali bi bila lahko nova zaposlitev zaradi nadomeščanja delavke na ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 5. 2022

Razpisani dve delovni mesti in zaposlitev enega delavca

Zaradi odpovedi zaposlenega bomo v našem javnem zavodu iskali novega delavca. Potrebujemo enega delavca. Sistemizirani imamo dve zelo podobni delovni mesti, razlike so predvsem v pogojih (stopnja izobrazbe) in plačilnem razredu. Ali je mogoče, da objavimo razpis za obe delovni mesti, nato pa izberemo delavca samo za eno od razpisanih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 5. 2022

Nezgoda pri delu na službeni poti in sopotnik v avtomobilu

Kako je z nezgodami na službenih poteh, npr., ko gre delavec na službeno pot mora vložiti dovolilnico za službeni izhod in potni nalog za službeno vozilo, na katerem je navedeno njegovo ime ter ostali podatki. Na tem potnem nalogu je navedeno ime delavca, ki vozi vozilo, ter ostali podatki. Nikjer ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 5. 2022

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca - način, roki, izplačilo sorazmernega deleža regresa in koriščenje dopusta

Avtor: Tanja Bohl

Strokovna delavka je ravnatelju sredi aprila zvečer poslala SMS sporočilo, v katerem je zapisala, da daje odpoved iz zdravstvenih razlogov. Delavka ima sicer pogodbo za določen čas do 31. 8, gre za za delavko s VII. stopnjo izobrazbe, DM Učitelj, zato bi morala upoštevati 3-mesečni odpovedni rok . Delavka je bila ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 5. 2022

Koriščenje dopusta v času poskusne dobe

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko delodajalec zahteva, da novo zaposleni v času poskusne dobe ne more koristiti letnega dopusta/ali da v prvih treh mesecih praviloma ne more koristiti letnega dopusta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 4. 2022

Začasna odsotnost zaradi bolezni in službeno potovanje

Ali lahko delavec, ki je že dalj časa odsoten zaradi bolezni 3 ure na dan, 5 ur na dan hodi v službo. Delodajalec bi delavca napotil na službeno pot v tujino, ki bi trajala predvidoma 5 dni. Ali to lahko stori?
Samo za aktivne naročnike: