Kadri

20. 9. 2022

Pravica do počitka po prihodu iz službenega potovanja

Avtor: Tanja Bohl

Oseba je na službeni poti v tujini in se vrne domov ob 3h zjutraj. Kdaj prične z delom naslednji dan?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 9. 2022

Pravica do izrednega dopusta ob smrti očima

Ali delavcu ob smrti očima pripada izredni dopust?Namreč kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje pravi:Delavec je lahko odsoten z dela največ 7 delovnih dni s pravico do nadomestila plače v posameznem koledarskem letu, in sicer:tri dni zaradi sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana in ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 9. 2022

Izobrazbeni pogoji za za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja oziroma v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom

Ali imajo zaposleni, ki imajo končan magistrski študijski program inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju, ustrezne pogoje za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja oziroma v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 9. 2022

Pravica do odpravnine pri prenehanju pogodbe za določen čas

Avtor: Tanja Bohl

Delavcu je 31. 8. 2022 potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Pri nas je bil zaposlen od leta 2019.Delavec je izpolnjeval vse pogoje, vendar bomo na njegovo delovno mesto zaposlili drugega delavca.Ali mu pripada odpravnina in v kolikšnem znesku?Prav tako smo imeli zaposlenega delavca, ki mu ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2022

Prenos plačnih razredov napredovanja v naziv in plačni razred v okviru rednega napredovanja pri prezaposlitvi na delovnih mestih vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja v vrtcu

Delavka je v vrtcu zaposlena za nedoločen čas kot pomočnica vzgojiteljice in je v času, ko je opravljala delo pomočnika, napredovala za 1 plačni razred in je bila razporejena v 23. plačni razred.Zadnja leta je bila z delavko sklenjena pogodba za nadomeščanje za delovno mesto vzgojitelj (začetni 32. pl ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 9. 2022

Upoštevanje odločbe ZPIZ o invalidnosti

Delavka je pri nas zaposlena za 4 ure, ker nadomešča delavko, ki je na štiriurni bolniški. Zaposlena ima odločbo ZPIZ-a, da je invalid in da lahko opravlja delo največ 6 ur dnevno. Od ZPIZ-a smo prejeli navodila, da odločbe o invalidnosti ne upoštevamo, saj jo potrebujemo za krajši delovni čas ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 8. 2022

Omejitve pri nočnem delu starejših in žensk

Kakšne so omejitve pri nočnem delu starejših in žensk?
Samo za aktivne naročnike:
29. 8. 2022

Javna dela in priznanje delovne dobe

Delavec je bil v obdobju od 13. 6. 1991 do 31. 7. 1992 po izpisu zavarovanj (ZPIZ) udeleženec javnih del. Na zavodu zagotavljajo, da se ta zaposlitev šteje ne samo v pokojninsko dobo, pač pa tudi v delovno dobo.Zasledili smo, da se je spremembami Zakona o zaposlovanju in zavarovanju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 8. 2022

Razporeditev delavke na delovno mesto svetovalnega delavca za določen čas 1 leto, če je do sedaj zaposlena za nedoločen čas kot učitelj dodatne strokovne pomoči

Zaposleno imamo delavko za nedoločen čas na delovnem mestu učitelj za dodatno strokovno pomoč. Delavka se je prijavila na naš razpis za svetovalnega delavca. Delo svetovalnega delavca bi opravljala v deležu 0,30, delež 0,70 pa bi ostala na delovnem mestu učitelja za dodatno strokovno pomoč. Svetovalni delavec je ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 8. 2022

Uvrstitev delavca v plačni razred ob zaposlitvi na delovno mesto spremljevalec

Delavka je v našem vrtcu do 31. 8. 2022 zaposlena kot vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja in ji je določen 22. plačni razred. Delavka je razporejena v začetni plačni razred delovnega mesta, ker še nima napredovanj v plačne razrede.S 1. 9. 2022 bomo delavko zaposlili na delovno mesto spremljevalca ...
Samo za aktivne naročnike: