Kadri

19. 7. 2024

Zaposlitev delavke, ki nima znanja slovenskega jezika

Avtor: Tanja Bohl

Za določen čas enega leta (do 31. 8. 2024) imamo zaposleno čistilko, ki zelo slabo razume slovensko, govori pa skoraj nič. Zaradi tega prihaja do težav, saj ne razume navodil in moramo vse urejati preko moža ali nečakinje. Ker ji nameravamo pogodbo podaljšati, nas zanima, ali lahko v pogodbi damo ...
08. 7. 2024

Ali lahko vzgojitelja zaposlimo na delovnem mestu organizatorja prehrane ali ZHR?

Ali lahko na delovni mesti Organizator prehrane (šifra delovnega mesta D037002) in Organizator zdravstveno-higienskega režima (šifra delovnega mesta D037004, tarifni razred VII/2) zaposlimo delavca z zaključeno izobrazbo: Diplomiran vzgojitelj predšolskih otrok (VS)?
Samo za aktivne naročnike:
04. 7. 2024

Začetek novega napredovalnega obdobja

Javna uslužbenka je napredovala v letu 2020. Napredovalno obdobje je pričelo teči s 1. 4. 2020, v letošnjem letu je zbrala ocene za leta 2020, 2021, 2022 in 2023, ker je šesto napredovanje, je dosegla najmanj 14 točk skupaj, zato bo napredovala za 1 plačni razred. Zanima nas, od kdaj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 7. 2024

Koriščenje dopusta iz prejšnjih let zaradi odsotnosti

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je že več let v staležu na podlagi odločb ZZZS. Zanima nas, do kdaj se lahko prenašajo dopusti za pretekla leta, če ni mogla koristiti dopusta že več kot 4 leta, ker je bila nepretrgoma v staležu.Glede na nova določila zakona predvidevamo, da lahko dopust za leto 2023 ...
02. 7. 2024

Prezaposlitev vzgojiteljice na delovno mesto Vzgojitelj v razvojnem oddelku in določitev plačnega razreda

Delavka je trenutno zaposlena na delovnem mestu Vzgojitelj (šifra delovnega mesta: D037007) in ima naziv svetnik ter ima dosežena vsa napredovanja, torej 45. plačni razred.Ker imamo veliko število otrok s posebnimi potrebami integriranih v redne oddelke, smo imeli razpis, na katerega se je javila naša delavka. V dogovoru z ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 6. 2024

Izplačilo celotne mase sredstev za redno delovno uspešnost

Prosim za mnenje. Ocenjevalno obdobje je letno; letni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti je bistveno višji, kot izplačilo samo enemu zaposlenemu, ki ga oceni kot nadpovprečno uspešnega (vezano na plačo decembra preteklega leta); to bi pomenilo (podatki so izmišljeni), da oceni enega delavca, ki po zakonu dobi 1.500 ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 6. 2024

Določitev števila dni dopusta za delavca, ki je zaposlen na dveh delovnih mestih

V novem šolskem letu bo delavec na šoli zaposlen za 50 % delovnega časa kot računalnikar in učitelj dveh izbirnih predmetov, preostalo pa kot hišnik. Zanima me, kako je s koriščenjem dopusta med šolskim letom. Ali za njega velja enako kot za učitelje ali kot tehnično osebje?Kako se mu odmeri ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 6. 2024

Opravljanje dela brez opravljenega zdravniškega pregleda

Avtor: Tanja Bohl

Prosimo za pomoč v sledeči zadevi v zvezi z zdravniškim pregledom:Delavec je imel prvi termin za ZP v začetku maja. Ni se ga mogel udeležiti, ker je bil na bolniški.Ko se je vrnil v službo, smo mu uredili nov termin, na katerega se ni odzval (bil je pravočasno ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 6. 2024

Odpravnina od upokojitvi javnega uslužbenca

Katere plače upoštevamo za izračun odpravnine ob upokojitvi? Zaposlena profesorica se upokoji in je dala odpoved junija, dela pa še do 31. 8. 2024.Ali upoštevamo 3 plače od vložene odpovedi (marec, april, maj) ali 3 zadnje izplačane plače (maj, junij, julij)?
21. 6. 2024

Neudeležba zaposlenega na usposabljanju za varno in zdravo delo

Avtor: Tanja Bohl

Če se delavec ne udeleži (ker je pozabil ali se ni namerno) zdravniškega pregleda, je iz malomarnosti kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi česar mu delodajalec lahko utemeljeno vroči pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.Kako pa je v primeru, če se delavec ne udeleži ...
Samo za aktivne naročnike: