Kadri

25. 5. 2023

Prenos pridobljenih napredovanj v naziv in plačni razred pri prezaposlitvi učitelja na delovno mesto knjižničarja

Zaposlena je imela z zavodom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za DM Učitelj D027030, VII/2, že dosežen 40. PR (pridobljena naziva mentor ter svetovalec ter že dosežena določena napredovanja v PR);Njeno zadnje napredovanje je bilo v letu 2019, torej april 2019, pravica do izplačila december 2019 (40 PR);Od ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2023

Upoštevanje ocen pri napredovanju, kadar je delavec bil zaposlen na dveh različnih delovnih mestih

Zanima me, ali lahko delavka decembra napreduje v plačne razrede? Ima dve oceni iz vrtca (obe sta 5), kjer je delala kot vzgojiteljica. Sedaj je od 1. 9. 2022 zaposlena v osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami, kjer je učiteljica v OPB. Zanima me, ali lahko napreduje v plačne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2023

Spremljanje izobraževanja od doma in dolžnosti delodajalca

Avtor: Tanja Bohl

Imamo sodelavca, ki bo izobraževanje spremljal od doma. Torej potnih stroškov ne bi imel. Kako napisati potni nalog v tem primeru? Ali je potrebno to prijavit Inšpektoratu kot delo na domu?
Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2023

V kateri plačni razred uvrstimo delavca ob premestitvi na DM Hišnik V?

Hišnik v našem vrtcu je bil do sedaj sistematiziran v tarifnem razredu IV (DM J034020 Hišnik IV), s 1. 4. 2023 je uvrščen v 22. plačni razred z dvema rednima napredovanjema po 2 plačna razreda.Sedaj imamo sistematiziranega hišnika v tarifnem razredu V (DM J035025). V kateri plačni razred ga ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2023

Sklenjena pogodba o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 in dodatna pravica do dopusta in regresa

Ali delavcu, ki ima na šoli sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 (za polni delovni čas je zaposlen pri drugem delodajalcu, s soglasjem tega glavnega delodajalca pa na šoli dela 8 ur tedensko za določen čas) pripada tudi na šoli še dodatno letni dopust in regres za ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 5. 2023

Ali moramo evidenco ur po spremembi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti od 20. novembra 2023 voditi elektronsko?

Avtor: Tanja Bohl

Glede na to, da so po noveli Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti predvidene spremembe pri evidenci delovnega časa od 20. 11. 2023, me zanima, kaj točno to pomeni. Ali mora ta biti v elektronski obliki, ali se morajo delavci "štemplati", ali je še zmeraj lahko ročno ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2023

Koriščenje letnega dopusta iz prejšnjega koledarskega leta

Zaposlena bi rada izkoristila preostanek lanskoletnega dopusta (2 tedna), tj. 2 tedna v kosu, da zadosti zakonski zahtevi. Vendar bi koriščenje dopusta pričela zadnji teden junija in nadaljeval v 1 teden julija. Vemo, da je treba lanskoletni dopust izkoristiti do konca junija. Zanima nas, ali lahko zaradi tega, ker začne ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 5. 2023

Dogovor med dvema delodajalcema pri zaposlitvi delavca ter pisna določitev pravic in obveznosti

Zaposlili bomo novo delavko za krajši delovni čas 4 ure. Le-ta je že zaposlena v drugem vrtcu za 4 ure, za istovrstno delo. Z drugim vrtcem bi radi podpisali nekakšen dogovor/sporazum o urejanju medsebojnih razmerij med delodajalci - o delovnem času, dopustu, izobraževanjih … Ali je to obvezno/možno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 5. 2023

Koriščenje dni dopusta v enem delu pri zaposlitvi za določen čas

Avtor: Tanja Bohl

V vrtcu imamo zaposleno strokovno delavko do 30. 6. Za obdobje od 1. 1. do 30. 6. ji pripada sorazmerni delež v obsegu 11 dni dopusta. Zanima me, ali mora delavka 10 dni porabiti v enem delu, kot je zapisano v Zakonu o delovnih razmerjih v 162. členu, ali lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 5. 2023

Kako se šteje 6-mesečno obdobje opravljanja dela v koledarskem letu, ko se delavca mora oceniti?

Kaj konkretno pomeni, da se pri postopku ocenjevanja ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest (6) mesecev? Ali to pomeni, da nekdo, ki se prvič zaposli v javnem sektorju z 1. 6. 2022, dobi v letu 2023 oceno za leto 2022? V našem primeru ...
Samo za aktivne naročnike: