Kadri

26. 6. 2019

Pogodba o zaposlitvi - Sklenitev nove pogodbe za krajši delovni čas po želji delavca

Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje: Delavka je imela suspenz pogodbe (nedoločen čas - 100 % iz zdravstvenih razlogov). 1. 9. 2019 naj bi pričela delati, vendar je podala prošnjo za krajši 70 % delovni čas. Kakšno pogodbo ji damo v podpis? Je to lahko sporazumna odpoved pogodbe s sklenitvijo nove za krajši delovni čas ali kako ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
07. 6. 2019

Letni dopust - Izraba letnega dopusta v primeru daljše bolniške odsotnosti

Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje: Kako je z izrabo letnega dopusta, ki je zaposlenemu ostal iz preteklega leta, glede na dejstvo, da je v bolniški od sredine januarja ter ne vemo, kdaj bo zaključena. Če se zaključi konec junija, ali lahko koriščenje dopusta prične takoj in nadaljuje s koriščenjem v juliju?

Odgovor: Pravica do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 6. 2019

Letni dopust - Izračun in izraba letnega dopusta delavcu, ki je zaposlen na dveh delovnih mestih

Vprašanje: Kako se izračuna letni dopust zaposlenemu, ki je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
04. 6. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Višina dodatka za delovno dobo delavca, ki je zaposlen za krajši delovni čas

Vprašanje: Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?

Odgovor: Delovna doba je doba v delovnem razmerju. Upoštevaje navedeno je ne glede na dejstvo, da javni uslužbenec v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja naloge v ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
04. 6. 2019

Regres za letni dopust - Delna invalidska upokojitev in regres

Vprašanje: Delavec je hkrati delno invalidsko upokojen in je pri delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas. Ali mu pripada sorazmerni del regresa ali celoten regres?

Odgovor: V zvezi s tem vprašanjem je treba upoštevati, da ZDR-1 v:

  • 67. členu določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2019

Letni razgovor - Pravica delavca do zavrnitve izvajanja letnega razgovora

Vprašanje: Kako ravnati v primeru, če javni uslužbenec odkloni redni letni razgovor z nadrejenim?

Odgovor: 105. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3) določa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Denarno nadomestilo za neizkoriščen letni dopust

Avtor: Tanja Bohl

Denarno nadomestilo za neizkoriščen letni dopust

Vprašanje: Kako se izračuna odškodnina za neizkoriščen letni dopust zaradi prenehanja delovnega razmerja oz. kako je ta prejemek obdavčen?

Odgovor: Eno izmed ključnih pravil v zvezi z letnim dopustom je, da se delavec pravici do letnega dopusta ne more odpovedati. Skladno s 164. členom ZDR-1 ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
24. 5. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Novo prilagojeno delovno mesto za delavca-invalida

Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje: Naša strokovna delavka je bila predstavljena invalidski komisiji pri ZPIZ-u.

Izrek odločbe navajam:

»Zavarovanka se razvrsti v 3. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji prizna pravica do dela na drugem delu, ki je lahko fizično delo z ročnim premeščanjem bremen do 10kg,  delo, ki se opravlja ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
24. 5. 2019

Izpolnjevanje pogojev - Potrdilo o nekaznovanosti

Vprašanje:  Ali morajo kandidati, ki se prijavijo na razpisano prosto delovno mesto v vzgoji in izobraževanju, še vedno priložiti izpis iz kazenske evidence?

Odgovor: Zahteva po predoložitvi potrdila kandidata je opredeljena v 107.a členu ZOFVI. Ta določa, da na področju vzgoje in izobraževanja ne more biti zaposlena ...

Samo za aktivne naročnike priročnikov: - E-ravnatelj
24. 5. 2019

Upokojevanje - Ali obstaja pravna podlaga za upokojitev delavca, ki se ne želi upokojiti?

Vprašanje: Kako lahko postopa delodajalec, če se delavec, ki je že izpolnil vse pogoje za upokojitev, ne želi upokojiti?

V vseh zakonskih podlagah so navedeni postopki, ki jih mora DELAVEC narediti, da lahko nastopi  upokojitev. Nikjer pa ne najdemo odgovora na vprašanje, ali ima delodajalec možnost delavca »prisiliti«,da ...

Stran 1 od 9.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.