Kadri

06. 4. 2020

Pravica do napredovanja javnega uslužbenca po izpolnjenem triletnem napredovalnem obdobju

Ali učitelj, ki se je v šoli zaposlil sredi maja 2017 in ima 3 ocene delovne uspešnosti, napreduje sedaj s 1. 4. 2020 ali napreduje šele s 1. 4. 2021 (saj nima še izpolnjenega triletnega napredovalnega obdobja po ZSPJS)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 4. 2020

Izplačilo regresa za letni dopust v letu 2020 oziroma v času izrednih razmer

Kako je z izplačilom regresa za letni dopust v letu 2020, glede na čas izrednih razmer? Kakšna je višina?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 3. 2020

Primerna višina nadomestila za uporabo sredstev za delo na domu

Avtor: Tanja Bohl

Kot primerno nadomestilo za uporabo sredstev za delo na domu se lahko uporablja 0,50 EUR na dan. Zanima nas, kako se določi to višino, zlasti ker ne najdemo sodne prakse, ki bi potrjevala, da je ta višina res ustrezna?
30. 3. 2020

Izvedba napredovanj v letu 2020 oziroma v času izrednih razmer

Zanima nas, kako je z napredovanji za leto 2020, glede na dejstvo, da imamo izredne razmere? Ali mora biti pisanje vročeno delavcu do 31. 3. 2020? Ali je v letu 2020 izplačilo plačnih razredov napredovanja 1. 12. 2020?
Samo za aktivne naročnike:
30. 3. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki ne sodijo v okvir interventnega zakona

Avtor: Tanja Bohl

Ali delodajalec lahko v času odreditve čakanja na delo in pri uveljavljanju nadomestila po interventnem zakonu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki ne sodijo v skupino delavcev, katerim bo odrejeno čakanje na delo (predvsem bo odrejeno čakanje na delo delavcem, ki zasedajo določeno delovno mesto). Torej delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 3. 2020

Potrdilo o okužbi delavca

Avtor: Tanja Bohl

Kako lahko delodajalec pri tistih delavcih, ki kažejo le blažje znake okužbe, pridobi potrdilo o okužbi delavca s koronavirusom, ki ga potrebuje za pravico do uveljavljanja nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma ali ima delodajalec v tem primeru še kakšno drugo ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2020

Odsotnost z dela v izjemnih primerih

Avtor: Tanja Bohl

Delodajalca zanima, ali ima javni uslužbenec, ki (še) ni okužen, zaradi koronavirusa možnost ostati doma po 137/6 členu ZDR-1? Ali je koronavirus priznan kot višja sila?Kako je z neplačanim dopustom oz. izredno odsotnostjo javnega uslužbenca? Če se npr. javna uslužbenka, ki ima otroke v vrtcu, preventivno odloči da ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 3. 2020

Mirovanje pogodbe o zaposlitvi na željo delavca

Delavka želi mirovanje delovnega razmerja za obdobje do 31. 8. za polovični delovni čas.Delavka je vzgojiteljica za nedoločen čas, vodstvo vrtca soglaša z njeno odločitvijo. Gre za osebni razlog, ne starševstvo. Katero zakonsko podlago navedemo na dokumentacijo (aneks)?
07. 2. 2020

Koriščenje dopusta po zaključenem starševskem dopustu

Učiteljica je bila zaradi bolniške, porodniške in starševskega dopusta odsotna celo koledarsko leto 2019. Vrača se 29. 3. 2020. Ali ji moramo omogočiti izrabo celotnega lanskega dopusta (29 dni) takoj, ko se vrne na delo - takšna je njena želja - ali upoštevamo, da ga lahko koristi do 31. 12. 2020?
Samo za aktivne naročnike:
03. 2. 2020

Koriščenje odmora na delovnem mestu

ZDR-1 koriščenje odmora delavcev opredeljuje samo časovni okvir. Ali ima delavec pravico v času odmora zapustiti delovno mesto in/ali stavbo, kjer dela? Gre za vrtec, zanima nas tako za pedagoški kader kot tudi tehnično-administrativno osebje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12