Kadri

01. 12. 2023

Napredovanje delavke, ki ima predhodno že 6 napredovanj in sedaj pridobljenih 13 točk

Delavka je zaposlena na delovnem mestu učitelj razrednik mentor (D027039) in je v 39. plačnem razredu Leta 2020 je delavka napredovala za 2 plačna razreda (tri letne ocene po 5) in tudi v naziv mentor. Letos ima zopet tri letne ocene (5, 4, 4), skupaj 13 točk.Smo mnenja, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 11. 2023

Napredovanje delavke, ki je med zaposlitvami imela enomesečno prekinitev

Na vas se obračam z vprašanjem glede napredovalnega obdobja strokovne delavke v vrtcu, in sicer zanima me ali se ji, glede na to, da je imela manj kot mesec dni prekinitve delovnega razmerja, prekine napredovalno obdobje?
30. 11. 2023

Izpolnjevanje evidenčnih listov za napredovanje javnih uslužbencev

Imamo vprašanje glede izpolnjevanja evidenčnih listov napredovanja javnih uslužbencev:Datum zadnjega napredovanja: ali tu pišemo 1. 4. 2020 (prejšnje ocenjevalno obdobje) ali 1. 4. 2023 (napredovanje vseh uslužbencev za 1 razred)?Plačni razred: ali tu pišemo PR ob zadnjem napredovalnem obdobju (1. 4. 2020) ali trenutno stanje (po napredovanju vseh ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 11. 2023

Izraba letnega dopusta po daljši bolniški odsotnosti ali porodniškem dopustu po noveli ZDR-1

Naša zaposlena je odsotna celo koledarsko leto 2022 in 2023. Na delo se vrača februarja 2024. Zanima nas, ali je upravičena do izrabe letnega dopusta za leto 2022, sedaj ko je v veljavi nov zakon o delovnih razmerij?
Samo za aktivne naročnike:
27. 11. 2023

Neizkoriščen letni dopust zaradi porodniške in bolniške odsotnosti

Zanima nas, ali moramo delavki ob prenehanju delovnega razmerja na njeno željo izplačati neizkoriščeni letni dopust? Delavka je namreč že dve leti na porodniškem dopustu in v bolniškem staležu.
Samo za aktivne naročnike:
27. 11. 2023

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi že sedaj, čeprav bo začetek dela čez 3 mesece

Avtor: Tanja Bohl

Zanima me, na kateri pravni podlagi lahko prihodnji zaposleni izdamo pogodbo o zaposlitvi kar nekaj časa pred dejansko zaposlitvijo, ker je bila izbrana na razpisu?Gospa je sedaj zaposlena trenutno za nedoločen čas na drugi šoli, prav tako bo pri nas od 1. 2. 2024 zaposlena za nedoločen čas. Želi ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 11. 2023

Opravljanje zdravniškega pregleda v delovnem času ali izven

Avtor: Tanja Bohl

Do sedaj so vzgojiteljice, učitelji in tehnično osebje zdravniški pregled opravljali v svojem prostem času, če so ga opravljali v času poslovanja vrtca in pouka v šoli, teh ur niso imeli priznanih. Kako je pravilno in v skladu z zakonom? Kako pa je pri novih delavcih, ko pregled opravljajo pred ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 11. 2023

Določitev pravil prostih dni zaradi krvodajalstva v internem aktu

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko v hišnem redu za zaposlene definiramo dneve odsotnosti zaradi krvodajalske akcije, z izjemo, da se lahko delavec udeleži krvodajalske akcije kadar koli, če je pozvan s strani medicinskih služb zaradi pomanjkanja krvi?
Samo za aktivne naročnike:
24. 11. 2023

Porodniška dopust in opravljanje dela v okviru popoldanskega s.p.-ja

Avtor: Tanja Bohl

Oseba je redno zaposlena pri delodajalcu, ima pa tudi registriran popoldanski s.p. Ali ta oseba lahko med porodniškim dopustom opravlja dejavnost popoldanskega s.p.-ja ter izstavi račun ali ne?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 11. 2023

Ocene delavke, ki se upoštevajo v napredovalnem obdobju

Smo vrtec. Delavka je bila pri nas zaposlena na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2021. Tako za leto 2020 kot za leto 2021 je prejela oceno, saj je delala več kot pol leta; za obe leti je bila ocenjena zelo dobro. Nato je bilo ...
Samo za aktivne naročnike: