Kadri

16. 9. 2020

Imenovanje drugega pomočnika ravnatelja v centru za usposabljanje - postopek, pogodba in delež pedagoškega dela

V letošnjem šolskem letu je ravnatelj centra za usposabljanje imenoval še drugega pomočnika ravnatelja. Drugi pomočnik ravnatelja bo dopolnjeval svojo obveznost s 14 urami poučevanja v razredu, po pogodbi o zaposlitvi je predvideno, da ima 50 % obveznost kot pomočnik ravnatelja in 50 % obveznost kot učitelj dodatne učne pomoči. Po 3 ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 9. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti - poraba sredstev

Ali smo pri določitvi skupnega obsega sredstev vezani na 2 % ali lahko določimo nižji odstotek in ali moramo nato vsa sredstva nujno v celoti porabiti? Kaj se zgodi v primeru, da se v ocenjevanju izkaže, da ocene niso dovolj visoke, da bi se sredstva porabila?
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2020

Delo sindikalnega zaupnika

Avtor: Tanja Bohl

Kako moramo organizirati opravljanja dela sindikalnega zaupnika v času službenih obveznosti oz. v času svojega dela v oddelku? Sindikalna zaupnica je zaposlena na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja.
Samo za aktivne naročnike:
11. 9. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti - zagotovitev sredstev

Sredstva za izplačevanja redne delovne uspešnosti moramo imeti zagotovljena v finančnem načrtu.. Zanima me, ali je v primeru, da nimamo v finančnem načrtu za leto 2020 zagotovljenih sredstev, obvezno potrebno izračunati in izplačati redno delovno uspešnost?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 9. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti - osnovna plača javnega uslužbenca

Delavca smo zaposlili med letom (1. 4. 2020) na plačni razred DM, ki je enak plačnemu razredu JU, in sicer 31. PR. Kaj je v njegovem primeru »osnovna decembrska plača 2019«?
Samo za aktivne naročnike:
08. 9. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti - odločitev o mesečnem, trimesečnem ali šestmesečnem ocenjevalnem obdobju javnega uslužbenca

Pred začetkom ocenjevalnega obdobja se moramo odločiti, ali bo ocenjevalno obdobje mesečno, trimesečno ali šestmesečno. Ali moramo o tej odločitvi sprejeti sklep in kdaj ga je potrebno sprejeti npr. v primeru da bomo imeli trimesečno ocenjevalno obdobje?
Samo za aktivne naročnike:
08. 9. 2020

Izplačevanje več oblik delovnih uspešnosti hkrati

Ali se lahko od 1. 7. 2020 istočasno izplačujeta redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu? Ali izplačilo obeh uspešnosti skupaj ne smeta preseči 20 % osnovne plače javnega delavca?
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2020

Posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za delavce pred upokojitvijo

Avtor: Tanja Bohl

Delavki, ki ima 54 let, smo odpovedali delovno razmerje iz poslovnih razlogov. Pred tem smo na ZPIZ-u preverili, ali izpolnjuje pogoje varstva pred odpovedjo po 114. členu ZDR-1 in od ZPIZ-a dobili potrdilo, da delavka ne izpolnjuje pogojev varstva pred odpovedjo, saj ji manjka več kot 5 let do starostne ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in delo po podjemni pogodbi pri drugem delodajalcu v času koriščenja letnega dopusta

Delavka je pri prvem delodajalcu v javnem sektorju zaposlena za nedoločen čas, v pogodbi o zaposlitvi ima določen odpovedni rok 1 mesec. Delavka želi zamenjati delodajalca, ta bi delavko zaradi potreb na delovnem mestu zaposlil že pred pretekom tega odpovednega roka (gre za področje vzgoje in izobraževanja, prvi dan dela ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2020

Upravičenost do odpravnine pri pogodbi za določen čas

Ali ima delavec pravico do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če je odpravnino že prejel ob prejšnjem prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu?Kakšna je podlaga za izračun odpravnine in kakšno je zahtevano minimalno trajanje delovnega razmerja, da je delavec upravičen do ...
Samo za aktivne naročnike: