Kadri

30. 6. 2020

Odpravnina pri sporazumni odpovedi

Imamo zaposleno delavko, ki je dopolnjevala obvezo (0,25 % zaposlitev) in ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Z novim šolskim letom se bo na drugi šoli zaposlila za polni delovni čas, tako bomo sporazumno prekinili pogodbo o zaposlitvi. Ali delavki pripada odpravnina?
22. 6. 2020

Sklenjena pogodba o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 in dodatna pravica do dopusta in regresa

Ali delavcu, ki ima na šoli sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 (za polni delovni čas je zaposlen pri drugem delodajalcu, s soglasjem tega glavnega delodajalca pa na šoli dela 8 ur tedensko za določen čas) pripada tudi na šoli še dodatno letni dopust in regres za ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 6. 2020

Prosto delovno mesto zaradi upokojitve in zaposlitev že zaposlene delavke na to delovno mesto

S 1. 7. 2020 se upokoji vzgojiteljica predšolskih otrok, tako se to sistematizirano delovno mesto sprosti. Ali je potreben (za to prazno sistemizirano delovno mesto) razpis preko Zavoda za zaposlovanje ali je dovolj interni razpis znotraj našega zavoda, saj imamo za nedoločen čas že zaposleno strokovno delavko na mestu pomočnice ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 6. 2020

Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določen čas v nedoločen čas

Prvega septembra 2019 smo na delovno mesto učitelja v podaljšanem bivanju zaposlili strokovno delavko, ki še ni imela opravljenega strokovnega izpita, zaposlitev je bila za določen čas 12 mesecev do 31. 8. 2020. Strokovni izpit je delavka sedaj opravila in s tem izpolnjuje vse pogoje, da jo zaposlimo za nedoločen ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 6. 2020

Nadaljevanje delovnega razmerja kljub izpolnjevanju pogojev za upokojitev

Delavec od 31. januarja 2020 dobiva 40 % sorazmernega dela starostne pokojnine. Star je 63 let. Njegova pokojninska doba brez dokupa znaša: v Sloveniji 41 let in 2 mesecev. Zanima me, ali še sme delati eno šolsko leto polni delovni čas?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 6. 2020

Odsotnost in nadomestilo plače - varstvo otrok, karantena, preventivni ukrep zaradi tveganja

Ukrepi iz ZIUZEOP so 31. 5. 2020 prenehali veljati. Ali to pomeni, da ni več podlage za nadomestilo plače zaradi varstva otrok, ki ne smejo v vrtec ali šolo oziroma, ki jih starši ne želijo dati v vrtec?Kako pa bo z odsotnostjo in nadomestilom plače, če bo posamezniku odrejena ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2020

Dodatek za mentorstvo - pravica do dodatka pri vodenju kandidata, ki ni zaposlen

Na naši šoli imamo kandidatko za opravljanje strokovnega izpita, ki pri nas opravlja samo obvezne nastope. Prej je že bila zaposlena in ima pridobljenih dovolj ur, ki se po pravilih štejejo kot pogoj k pristopu k strokovnemu izpitu. Ta kandidatka pri nas ni zaposlena, ima pa določenega mentorja. Ali njen ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 5. 2020

Višina povračila potnih stroškov

Vozim se iz kraja A v kraj B na delovno mesto. Z javnim prevozom sem najhitreje v eni uri in petnajst minut ali pa ta sploh ne prispe pravočasno. Kako je z povračilo potnih stroškov? Kaj mi delodajalec lahko povrne?
Samo za aktivne naročnike:
27. 5. 2020

Izraba letnega dopusta iz leta 2019 v letu 2020

Ali lahko javni uslužbenec izkoristi letni dopust za leto 2019 do konca leta 2020 ali mora do 30. 6. 2020? Preostalo mu je 11 dni letnega dopusta za leto 2019, ki ga, zaradi narave dela, ne bo mogel koristiti do 30. 6. 2020.
Samo za aktivne naročnike:
22. 5. 2020

Pravica do izplačila solidarnostne pomoči javnemu uslužbencu v primeru epidemije

Prosim za pojasnilo glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče (4. točka 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti) javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi občine in delavcu, zaposlenemu v programu javnih del v isti občini? (mnenje je sicer pripravljeno za konkretni primer za zaposlene občine, vendar ...
Samo za aktivne naročnike: