Kadri

24. 10. 2021

Dokazovanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaposlenih, ki s službenih avtomobilom opravljajo prevoze

Kako mora biti oblikovana izjava delavca, da ima veljavno vozniško dovoljenje, katere podatke mora vsebovati? Mora vsebovati tudi navedbo, da mora delavec javiti spremembo, v kolikor bi mu bilo dovoljenje odvzeto in kakšne so posledice za zaposlenega, v kolikor to ne stori?
Samo za aktivne naročnike:
22. 10. 2021

Ureditev potnih nalogov za prevoze več voznikov med več enotami

Voznikov za razvoz prehrane med enotami je več, izmenjujejo se tedensko, pa tudi dnevno. Kako formirati potne naloge zanje? Je to potrebno za vsak dan vožnje posebej ali je lahko mesečni potni nalog? Mora biti potni nalog pisan za vsakega zaposlenega posebej? Pri tem primeru gre za uporabo službenega vozila.
Samo za aktivne naročnike:
21. 10. 2021

Sprememba delovnega časa na krajši delovni čas - postopek spremembe pogodbe in pravica do dopusta

Avtor: Tanja Bohl

Delavec bi na lastno željo rad delal skrajšan delovni čas, 5x tedensko po 6 ur. Ali se delavcu pripravi novo pogodbo ali aneks k aktualni pogodbi za nedoločen čas? Na kaj moramo biti še pozorni pri taki obliki zaposlitve? Kako je v tem primeru z dopustom?
Samo za aktivne naročnike:
19. 10. 2021

Uporaba lastnega vozila v službene namene za obisk drugih enot nekajkrat na mesec

Delavec je napoten na delo v drugo enoto po potrebi dan ali dva na mesec, pri čemer za premik med enotami uporabi svoj lastni avtomobil. Ali se za navedene primere za vsak dan posebej izda potni nalog oziroma je možno izdati celomesečnega? Kako se v primeru celomesečnega navajajo dnevne relacije?
Samo za aktivne naročnike:
12. 10. 2021

Koriščenje letnega dopusta za delavca, ki dela polovični delovni čas, polovično pa je v bolniškem staležu

Delavec je bil na daljši bolniški. Trenutno dela 4 ure, 4 ure je na bolniški. Kako lahko koristi dopust med šolskimi počitnicami (dopust je v dnevih), glede na to, da je 4 ure na bolniški (refundira ZZZS )? Poleg tega ima še ves lanski in letošnji dopust.
Samo za aktivne naročnike:
11. 10. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu, ki ga delodajalec pošlje na zdravniški pregled

Kako obračunati potne stroške delavcu, ki ga delodajalec napoti na zdravniški pregled? Je to v višini 10 ali 30 % odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer?
Samo za aktivne naročnike:
08. 10. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu, ki se popoldne vrača na delovno mesto zaradi roditeljskega sestanka

Ko se delavec popoldne od doma vrne na roditeljski sestanek, ali se mu povrne prevozne stroške v višini 18 %?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 10. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu, ki redno obiskuje druge enote zavoda z lastnim vozilom

Delavec na delovnem mestu Organizator zdravstveno-higienskega režima svoje delo opravlja po več enotah. Za delo uporablja svoj avtomobil, zato uveljavlja povračilo kilometrine po 30 % . Dogovor o uporabi lastnega avtomobila v službene namene ni podpisan. Do kolikšnega povračila potnih stroškov pa je upravičen, ko gre popoldne v trgovino kupit material oz ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 10. 2021

Kako in kje lahko delavec izrabi odmor med delovnim časom?

Avtor: Tanja Bohl

Kaj se pojmuje pod "kvaliteten odmor med delovnim časom"? Ali lahko strokovni delavec v vrtcu zahteva izrabo odmora izven vrtca, ker v vrtcu ni prostora, kjer bi lahko delavec kvalitetno preživel odmor (preveč gneče v zbornici, glasnost, garderoba neprimerna)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 9. 2021

Pobot regresa za letni dopust ob prekinitvi pogodbe

Avtor: Tanja Bohl

Ali se v celoti izplačan regres pobota tudi pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi med letom zaradi smrti delavca in na kakšen način?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike