Javni uslužbenci

12. 8. 2015

Javni uslužbenec

Definicija javnega uslužbenca je navedena v 1. členu ZJU. Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, razen funkcionarjev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, za katere zakon izrecno določa, da niso javni uslužbenci. Definicija javnega uslužbenca je podana z opredelitvijo javnega sektorja, ki ga po ...