Pravne podlage delovnih razmerij

21. 2. 2024

Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) določa nove višine vrednosti plačnih razredov in nekaterih dodatkov

Aneks h KPJS je sklenjen na podlagi dogovora med vlado in sindikati zaradi:določitve višine uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS inuskladitve višine dodatkov za specializacijo, magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje.Aneks določa, da znaša višina uskladitve vrednosti plačnih razredov ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 2. 2024

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji določa nov datum izplačila regresa za letni dopust

Aneks h KPND, ki velja naslednji dan po objavi, se sklepa zaradi določitve datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 za javne uslužbence, kot to izhaja iz 2. točke Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.Aneks ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 1. 2024

Olajšave za zaposlitev predmetnih učiteljev in učiteljev razrednega pouka

Avtor: Tanja Bohl
Olajšava za zaposlitev predmetnih učiteljev in učiteljev razrednega pouka Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZDDPO-2), ko vlagajo davčni obračun za plačilo davka od dohodka pravnih oseb. Gre za zavezance, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 11. 2023

Ključne spremembe novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDR-1D, ki je bil v Uradnem listu objavljen dne 15. 11. 2023, veljati pa je pričel z dnem 16. 11. 2023, pri čemer se bodo nekatere določbe začele uporabljati šele po izteku določenega prehodnega obdobja ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 11. 2021

Pogoj za pravico do jubilejne nagrade za javne uslužbence - Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti (UL, št. 172/21)

V Uradnem listu RS št. 172/21 je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Pravne podlage delovnih razmerij

Dne 12. 4. 2013 je začel veljati novi Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), ki je bil objavljen 13. 3. 2013 v Uradnem listu št. 21/2013. V nadaljevanju je v celoti prikazana ureditev kadrovskega področja po novem ZDR-1-1, pri čemer je tudi navedeno, katere so bistvene novosti ZDR-1-1 ...