Pravne podlage delovnih razmerij

04. 11. 2021

Pogoj za pravico do jubilejne nagrade za javne uslužbence - Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti (UL, št. 172/21)

V Uradnem listu RS št. 172/21 je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 5. 2019

Pravne podlage delovnih razmerij

Dne 12. 4. 2013 je začel veljati novi Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), ki je bil objavljen 13. 3. 2013 v Uradnem listu št. 21/2013. V nadaljevanju je v celoti prikazana ureditev kadrovskega področja po novem ZDR-1-1, pri čemer je tudi navedeno, katere so bistvene novosti ZDR-1-1 ...