Plačni sistem javnega sektorja

24. 1. 2018

Sprememba plačnega razreda ravnatelja/direktorja po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (velja od 1. 1. 2018)

V Uradnem list RS, št. 68/17, je bila objavljena Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki velja od 2. decembra 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018. Z navedeno uredbo se odpravljajo določene anomalije v zvezi s plačami direktorjev, in sicer: glede načina oziroma metodologije določanja osnovnih ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 8. 2015

Plačni sistem javnega sektorja: plačne skupine, tarifni razred, uvrščanje v plačne razrede, določitev plače, osnovna plača in dodatki

Plačno skupino sestavljajo funkcije, delovna mesta oziroma nazivi, ki so značilni za posamezno dejavnost, in istovrstna delovna mesta, značilna za vse dejavnosti javnega sektorja (primer je plačna skupina J). Plačne skupine se delijo na plačne podskupine.
Samo za aktivne naročnike: