Vloga sindikata oziroma delavskega zaupnika

10. 5. 2021

Delo sindikalnih predstavnikov v vzgojno-izobraževalnem zavodu

Avtor: Tanja Bohl
O sindikalnem deluSindikalna svoboda je temeljna pravica, določena v 76. členu Ustave RS,[1] iz katere izhaja, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Zakonodaja s področja sindikalne svobode ima predvsem varstveno funkcijo pred neutemeljenimi posegi in vmešavanji države ter varstvo socialnih partnerjem v razmerju drug ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Vloga sindikata oziroma delavskega zaupnika

V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik.
Samo za aktivne naročnike: