Vloga sindikata oziroma delavskega zaupnika

21. 5. 2019

Vloga sindikata oziroma delavskega zaupnika

V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik.
Samo za aktivne naročnike: