Mnenja Zagovornika načela enakosti

02. 7. 2024

Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je ureditev ocenjevanja javnih uslužbencev diskriminatorna

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso opravljali več kot šest mesecev, vendar le, če je to bilo zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali starševskega varstva. Zaradi te določbe so v ...
19. 8. 2022

Vprašanja zasebne narave so na razgovoru za zaposlitev prepovedana po zakonu in diskriminatorna

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo kandidatke za ravnateljico srednje šole. V izbirnem postopku so jo vprašali, ali načrtuje še kakšnega otroka, kar je prepovedano po zakonu o delovnih razmerjih.Kot je sporočil zagovornik, ga je inšpektorat za šolstvo obvestil, da je v inšpekcijskem nadzoru postopka izbire ravnatelja ...