Prijava delavca v zavarovanja

12. 8. 2015

Prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki

  Obvezna socialna zavarovanja Republika Slovenija kot socialna država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Značilnost vseh teh zavarovanj je, da so obvezna, kar pomeni, da morajo biti vanje vključene vse osebe, ki izpolnjujejo s področnimi zakoni predpisane pogoje. Zavod ...
Samo za aktivne naročnike: