Prijava delavca v zavarovanja

03. 1. 2024

Obvezni zdravstveni prispevek po 1. 1. 2024 in ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja

Avtor: Tanja Kokot
Državni zbor Republike Slovenije je 6. julija 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T).Novela je bila objavljena v Uradnem listu št.78/2023 dne 19. 7. 2023. Novosti po tem zakonu začnejo veljati 1. 1. 2024.Obvezni zdravstveni prispevekEna izmed ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2020

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja - bolniške odsotnosti zaposlenih

25. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list št. 34/2020 z dne 24. 03. 2020; v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejela Vlada RS in velja do preklica, ki bo prav tako objavljen v ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki

  Obvezna socialna zavarovanja Republika Slovenija kot socialna država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Značilnost vseh teh zavarovanj je, da so obvezna, kar pomeni, da morajo biti vanje vključene vse osebe, ki izpolnjujejo s področnimi zakoni predpisane pogoje. Zavod ...
Samo za aktivne naročnike: