Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

04. 12. 2023

Pridobitev individualiziranega programa na osnovni šoli s strani staršev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali kateri predpis prepoveduje, da bi starši pridobili kopijo individualiziranega programa, ki se nanaša na njihovega otroka. V tem primeru je bila ustna prošnja starša za seznanitev zavrnjena s pojasnilom, da to ni praksa šol ter da je treba upoštevati pravila varstva osebnih ...
01. 12. 2023

Vpogled v dokazila pri uveljavljanju pravice do dodatnih dni dopusta

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da se je v organizaciji delavec poročil in dobil otroka, zaradi obeh okoliščin pa so mu pripadali dodatni dnevi dopusta oziroma druge odsotnosti z dela. Prosilec je opisal, kakšna dokazila je delavec prinesel na vpogled, in navedel, da ...
10. 11. 2023

Interna javna objava stanja delovnih ur za zaposlenega na šoli

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali je po novem dopustno, da šola javno objavi (npr. na spletni zbornici) stanje delovnih ur za vsakega zaposlenega za pretekli mesec. Prosilec omenja spremembo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).******Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55 ...
07. 11. 2023

Sprememba gesla na otrokovi šolski e-pošti

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli elektronsko sporočilo z vprašanjem, ali lahko šola sama od sebe spremeni otrokovo geslo, brez da bi o tem prej obvestila starše oziroma ne da bi to prosili sami starši.  Prosilec navaja, da je šola v namen e-izobraževanja (v zadevi je sicer omenjena e-pošta) sama ...
02. 11. 2023

Obdelava davčne številke staršev s strani šole za namen sklenitve pogodbe o prehrani

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec navaja, da šola zahteva, da se v pogodbo o prehrani vpiše davčna številka obeh staršev in otroka. Prosilec ne vidi razloga, da bi šola potrebovala ta podatek, tudi na šoli prosilcu tega niso znali zadovoljivo pojasniti. Prosilec navaja, da ...
27. 10. 2023

Davčna številka staršev za namen sklenitve pogodbe za šolsko prehrano

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vprašanje, zakaj je potrebno na pogodbo za šolsko prehrano poleg navedbe podatkov obeh staršev dopisati tudi davčno številko.***Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS ...
27. 10. 2023

Posredovanje podatkov na zasebni e-naslov delavca iz evidence o izrabi delovnega časa

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov iz evidence o izrabi delovnega časa. Prosilca zanima, ali je v skladu z novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ustrezno, da delodajalec delavcu posreduje podatke iz evidence o izrabi delovnega časa do konca plačilnega ...
02. 10. 2023

Posredovanje kontaktnih podatkov članov sveta zavoda vrtca občini

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, v katerem prosilec navaja, da so kot Svet zavoda vrtca s strani občine ustanoviteljice prejeli zaprosilo za posredovanje kontaktnih podatkov vseh članov sveta zavoda, in v zvezi s tem prosi za mnenje.Občina mora za pridobitev osebnih podatkov s strani drugega upravljavca izkazati ...
26. 9. 2023

Izjava polnoletnega dijaka glede dostopa staršev do njegovih osebnih podatkov

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) prejeli zaprosilo za mnenje. Sprašujete, ali lahko šola kljub 43.a členu Zakona o gimnazijah posreduje podatke dijaka očetu oziroma je šola po zakonu v vsakem primeru, če dijak poda pisno zahtevo in nima težav oziroma, kot je navedeno v 4. odstavku tega člena, da bi ...
20. 9. 2023

Uporaba zasebnih telefonskih številk zaposlenih

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje. Prosilca zanima, ali lahko podatek o telefonski številki, ki ga delodajalec pridobi z obrazcem ob zaposlitvi, uporabi za namen upravljanja avtorizacij za dostop do informacijskega okolja, zagotavljanja informacijske varnosti (zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacijskih sistemov). Prosilec prilaga vzorec obrazca.Na podlagi ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10