Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

19. 4. 2024

Soglasje staršev za razkrivanje osebnih podatkov otroka drugim staršem in učiteljem

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je predstavnik staršev v razredu osnovne šole. Razredničarka je staršem pojasnila, da zaradi varstva osebnih podatkov staršem vsebinsko ne more razkriti ničesar o učencih, ampak lahko zgolj posplošeno poroča o izjemno slabi situaciji v razredu. Večina staršev ...
16. 4. 2024

Posredovanje informacije delodajalcu o popoldanskem s.p.-ju

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali lahko delodajalec od zaposlenih zahteva posredovanje podatka o popoldanskem s.p-ju. Prosilec pojasnjuje, da je od delodajalca prejeli dopis, v katerem prosijo za posredovanje takšnega podatka, vendar prosilca zanima, ali se mora na takšen dopis odzvati. Prosilec ...
12. 4. 2024

Posredovanje podatkov o sošolcih zaradi organizacije srečanja

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede pridobitve podatkov o nekdanjih sošolcih od šole zaradi organizacije srečanja.*******Za zakonito posredovanje osebnih podatkov učencev, četudi za namen organizacije srečanja nekdanjih sošolcev, bi morala šola kot upravljavec osebnih podatkov izkazati ustrezno pravno podlago, na primer privolitev posameznikov.O b ...
10. 4. 2024

Snemanje sej sveta šole z namenom pretvorbe v dobesedni zapisnik

Informacijski pooblaščenec je prejel vprašanje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je na svetu zavoda (osnovne šole) prišlo do pobude, da bi se seje snemale in posnetki vsakič pretvorili v dobesedni zapisnik. Prosilca zanima, ali potrebujejo privolitve članov pred vsako sejo, kako opredeliti rok hrambe, ali bi morali opredeliti možnost snemanja ...
18. 3. 2024

Objava podatkov o redni delovni uspešnosti v avli šole

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je zaposleni v javnem sektorju. Zanima ga ali lahko delodajalec objavi redno delovno mesečno uspešnost delavcev na javnem mestu, v avli zavoda, dostopno učencem, staršem in drugim obiskovalcem zavoda.*******Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno ...
01. 3. 2024

Razkritje osebnih podatkov sodelavki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec opisuje primer, ko je delodajalec prosilčevi sodelavki razlagal o neupravičeni odsotnosti z dela in o izrabi dopusta v lanskem letu. Prosilcu se zdi nekorektno, da delodajalec te stvari razlaga sodelavki, zato prosilec sprašuje, ali obstaja kakšna možnost prijave kršitve ...
27. 2. 2024

Pregled osebnih predmetov učencev v šoli

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis prosilca, v katerem ta sprašuje, ali lahko šola s pregledi osebnih predmetov učencev (torb, omaric, žepov …) krši varstvo osebnih podatkov.*****Na podlagi informacij IPRS v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list ...
22. 2. 2024

Dostop starša do zdravstvene dokumentacije otroka ob domnevnem nasilju v družini

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so prejeli zahtevo enega od staršev po dokumentih o zdravstveni obravnavi za njunega mladoletnega otroka. Prosilec dodaja, da gre v zadevnem primeru za situacijo, ko je ta starš v priporu zaradi domnevnega spolnega nasilja tudi napram otroku ...
01. 2. 2024

Zaračunavanje stroškov za posredovanje bolniškega reda pacientovemu delodajalcu

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali je dopustno, da zasebni izvajalec zdravstvene dejavnosti (koncesionar) delodajalcu iz zasebnega sektorja zaračuna posredovanje podatkov o bolniškem redu za zaposlenega (npr. v višini 50 EUR). Prosilca zanima tudi pravna podlaga za to in ali je dopustno tako zaračunavanje brez objavljenega cenika.Na ...
29. 1. 2024

Deaktivacija službenega e-naslova in uporaba s strani delodajalca med dopustom

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po prejel vprašanje glede deaktivacije službenega elektronskega naslova po odpovedi delovnega razmerja ter skladnost ravnanja delodajalca, ki naj bi v času dopusta prosilca pod njegovim podpisom uporabljal služben elektronski naslov prosilca.***Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12