Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

17. 7. 2024

Imena otrok na skupinski fotografiji v vrtcu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali lahko k skupinski fotografiji otrok v vrtcu strokovna delavka doda podatke o vseh otrocih iz skupine, in sicer njihova imena in priimke.**********Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona ...
26. 6. 2024

Seznanitev osnovne šole z občutljivimi zdravstvenimi podatki o otroku, ki ima odločbo o umeritvi

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli dopis, da je prosilec za mnenje mati 12-letnega sina z diagnozo ADHD. Otrok ima odločbo komisije, v kateri so zapisane vse prilagoditve. Komisija je s strani prosilca prejela ustrezno zdravstveno dokumentacijo. Pedopsihiater je prav tako večkrat napisal poročilo pristojnemu Centru za socialno delo. Osnovna ...
20. 6. 2024

Vpogled v kadrovsko dokumentacijo s strani sveta zavoda

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je pošti prejel zaprosilo za opredelitev, ali ima Svet zavoda pravno podlago za vpogled v dokumentacijo, ki vsebuje osebne podatke zaposlenih (pogodbe o zaposlitvah, prijava mobinga in šikaniranja, napotnica za izredni zdravstveni pregled, opozorila pred odpovedjo itd.).*******Javni zavod kot upravljavec osebnih podatkov mora sam ...
18. 6. 2024

Vpogled sveta zavoda v zapisnike pedagoških sestankov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali sme svet zavoda vpogledati v zapisnike pedagoških sestankov učiteljskega zbora, kjer so po navedbi prosilca zapisani tudi občutljivi osebni podatki učencev in delavcev šole in delavcev šole.***************Upravljavec mora opredeliti, kdaj in pod katerimi pogoji sme obdelovati ...
14. 6. 2024

Objava urnika dela javnega uslužbenca v vrtcu na oglasni deski igralnice

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali lahko javni vrtec kot delodajalec obesi urnik zaposlenega na vrata igralnice in ali oglasne deske. Pri tem prosilec pojasnjuje, da podatek ne služi informaciji o tem, kako lahko starši stopijo v stik z vzgojiteljico, saj so temu ...
19. 4. 2024

Soglasje staršev za razkrivanje osebnih podatkov otroka drugim staršem in učiteljem

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je predstavnik staršev v razredu osnovne šole. Razredničarka je staršem pojasnila, da zaradi varstva osebnih podatkov staršem vsebinsko ne more razkriti ničesar o učencih, ampak lahko zgolj posplošeno poroča o izjemno slabi situaciji v razredu. Večina staršev ...
16. 4. 2024

Posredovanje informacije delodajalcu o popoldanskem s.p.-ju

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali lahko delodajalec od zaposlenih zahteva posredovanje podatka o popoldanskem s.p-ju. Prosilec pojasnjuje, da je od delodajalca prejeli dopis, v katerem prosijo za posredovanje takšnega podatka, vendar prosilca zanima, ali se mora na takšen dopis odzvati. Prosilec ...
12. 4. 2024

Posredovanje podatkov o sošolcih zaradi organizacije srečanja

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede pridobitve podatkov o nekdanjih sošolcih od šole zaradi organizacije srečanja.*******Za zakonito posredovanje osebnih podatkov učencev, četudi za namen organizacije srečanja nekdanjih sošolcev, bi morala šola kot upravljavec osebnih podatkov izkazati ustrezno pravno podlago, na primer privolitev posameznikov.O b ...
10. 4. 2024

Snemanje sej sveta šole z namenom pretvorbe v dobesedni zapisnik

Informacijski pooblaščenec je prejel vprašanje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je na svetu zavoda (osnovne šole) prišlo do pobude, da bi se seje snemale in posnetki vsakič pretvorili v dobesedni zapisnik. Prosilca zanima, ali potrebujejo privolitve članov pred vsako sejo, kako opredeliti rok hrambe, ali bi morali opredeliti možnost snemanja ...
18. 3. 2024

Objava podatkov o redni delovni uspešnosti v avli šole

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je zaposleni v javnem sektorju. Zanima ga ali lahko delodajalec objavi redno delovno mesečno uspešnost delavcev na javnem mestu, v avli zavoda, dostopno učencem, staršem in drugim obiskovalcem zavoda.*******Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12