Organizacija in vodenje zavoda

24. 9. 2018

Organizacija dela - Nadzor nad ravnateljevim izobraževanjem

Vprašanje: Kdo izvaja nadzor nad izobraževanjem ravnatelja? Odgovor: Predpisa o tem, kdo ima nadzor nad ravnateljevim izpopolnjevanjem in izobraževanjem, neposredno ni. Prav ravnatelj je tisti, ki skrbi za pripravo programa izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev. In prav ravnatelj nadzira, kako se načrtovano izobraževanje uresničuje.
26. 2. 2018

Organizacija dela - Kdo lahko izvaja ure dodatne strokovne pomoči?

Vprašanje: Na šoli imamo starejši delavki (zaposleni za nedoločen čas) z nazivom izobrazbe (višja izobrazba, dosežena v 80. letih): - učitelj-specialni pedagog za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi vzgojitelj v domovih in - vzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih.   Ali ti dve strokovni delavki lahko ...
01. 11. 2016

Inšpekcijski nadzori - Priprava na pouk učitelja, ki nadomešča

Vprašanje: Učitelj, ki je prevzel eno uro nadomeščanja v razredu, kjer je učiteljica odsotna, trdi, da mora pripravo na delo napisati odsotna učiteljica, on samo prevzame izvajanje. Kako je v primeru, ko nadomeščanje traja več ur zaporedoma ali celo za daljše časovno obdobje? Kako je to urejeno z vidika odsotne ...
21. 9. 2016

Organizacija dela - Ali znižani normativi za oblikovanje oddelkov veljajo tudi za oddelke razširjenega programa?

Vprašanje: Ali drži, da se znižan normativ za učence z odločbo upošteva le pri oblikovanju oddelkov v obveznem programu, ne pa tudi pri oblikovanju oddelkov in skupin v razširjenem programu? Odgovor: Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99 ...
08. 8. 2016

Organizacija dela - Nadomeščanje odsotne vzgojiteljice

Vprašanje: Vzgojiteljica v vrtcu je dlje časa odsotna. Poleg pomočnice vzgojiteljice je v oddelku še ena pomočnica vzgojiteljice. Ali je to dopustno? Odgovor: Kadar gre za dolgotrajnejšo (tudi v naprej znano) odsotnost vzgojiteljice, je ravnatelj oz. ravnateljica dolžna najti ustrezno zamenjavo.
02. 5. 2016

Organizacija dela - Združevanje oddelkov OPB

Vprašanje: Šola ima organizirane oddelke podaljšanega bivanja, ki se po 14.30 uri združijo v enega. Ker otroci ne odhajajo domov ob napovedanih urah (gre za učence 1. razreda, torej po njih prihajajo starši), število učencev v razredu velikokrat presega normativ, včasih jih je celo 33. Kaj lahko v tem ...
30. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Ravnatelj se pripravlja na redni nadzor

Vprašanje: Šoli je bil napovedan redni nadzor. Ravnatelj je pred tem obvestil strokovne delavce, da mu predajo vse letne priprave, letne delovne načrte in priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ki so pripravljene do tistega dne. Te dokumente potrebuje za namene pregleda šolske inšpekcije. Ali lahko ravnatelj to zahteva? Odgovor: Odgovor je ...
20. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Preveliko število popravnih izpitov pri določenem profesorju

Vprašanje: Pri določenem predmetu se vsako leto pojavi veliko število popravnih izpitov (od 5 oddelkov dijakov ima vsako leto po 40-50 dijakov na popravnem izpitu). Situacija se ponavlja že nekaj let. Kako lahko ravnatelj ravna v primeru profesorice? Kako bi lahko ukrepala šolska inšpekcija? Kako lahko ravnatelj vpliva na zmanjšanje ...
12. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Vodenje šolske dokumentacije v elektronski obliki

Vprašanje: Vsi učitelji ne vpisujejo v dnevnik ur in vsebin celo z zamikom en mesec ali več. V kolikšnem času mora učitelj vpisati ure in vsebine posamezne učne ure v dnevnik? Ali kje obstaja zakonska podlaga za to? Ali je kakšna razlika pri vpisih v klasični dnevnik in v e-dnevnik ...
02. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Ocenjevanje znanja v prvem in drugem razredu na podlagi pisnih izdelkov

Vprašanje: Na šoli so učiteljice zavzele stališče, da učenci v 1. in 2. razredu ne pišejo pisnih ocenjevanj v obliki testov, saj je po njihovem mnenju to (citiram) »nepotreben stres in jim želijo pustiti nekaj otroštva«. Ko otroci pridejo v 3. razred in višje, imajo učiteljice, ki jih prevzamejo, težave ...