Organizacija in vodenje zavoda

06. 11. 2023

Priprava in sprejem hišnega reda šole

Hišni red v osnovnih šolah ima tudi zakonsko podlago. Zakon o osnovni šoli (ZOsn) v 31. a členu) opredeljuje vsebino hišnega reda: »Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 3. 2023

Odgovornost vrtca za povračilo škode zaradi kraje predmetov, ki so last staršev, na območju vrtca

Vrtec ima ograjeno zemljišče, označeno s tablo: navaja, da gre za vrtec in da ni dovoljeno na to območje peljati domače živali. Vrata v ograji niso zaklenjena. Starši na tem zemljišču ob stavbi vrtca v času, ko so otroci v vrtcu, pustijo kolesa, vozičke, skiroje … takšno prakso imajo skoraj vsi ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 3. 2022

Dodatki direktorjem v javnem sektorju

Avtor: Tanja Bohl

Ali se lahko obračuna dodatek za delo v nedeljo (v skladu z ZSPJS) direktorju višje strokovne šole, ki ni zaposlen po kolektivni, temveč po individualni pogodbi, ki je v nedeljo odpotoval na službeno pot in je trajala do srede?
Samo za aktivne naročnike:
24. 9. 2018

Organizacija dela - Nadzor nad ravnateljevim izobraževanjem

Vprašanje: Kdo izvaja nadzor nad izobraževanjem ravnatelja? Odgovor: Predpisa o tem, kdo ima nadzor nad ravnateljevim izpopolnjevanjem in izobraževanjem, neposredno ni. Prav ravnatelj je tisti, ki skrbi za pripravo programa izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev. In prav ravnatelj nadzira, kako se načrtovano izobraževanje uresničuje.
26. 2. 2018

Organizacija dela - Kdo lahko izvaja ure dodatne strokovne pomoči?

Vprašanje: Na šoli imamo starejši delavki (zaposleni za nedoločen čas) z nazivom izobrazbe (višja izobrazba, dosežena v 80. letih): - učitelj-specialni pedagog za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi vzgojitelj v domovih in - vzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih.   Ali ti dve strokovni delavki lahko ...
01. 11. 2016

Inšpekcijski nadzori - Priprava na pouk učitelja, ki nadomešča

Vprašanje: Učitelj, ki je prevzel eno uro nadomeščanja v razredu, kjer je učiteljica odsotna, trdi, da mora pripravo na delo napisati odsotna učiteljica, on samo prevzame izvajanje. Kako je v primeru, ko nadomeščanje traja več ur zaporedoma ali celo za daljše časovno obdobje? Kako je to urejeno z vidika odsotne ...
21. 9. 2016

Organizacija dela - Ali znižani normativi za oblikovanje oddelkov veljajo tudi za oddelke razširjenega programa?

Vprašanje: Ali drži, da se znižan normativ za učence z odločbo upošteva le pri oblikovanju oddelkov v obveznem programu, ne pa tudi pri oblikovanju oddelkov in skupin v razširjenem programu? Odgovor: Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99 ...
08. 8. 2016

Organizacija dela - Nadomeščanje odsotne vzgojiteljice

Vprašanje: Vzgojiteljica v vrtcu je dlje časa odsotna. Poleg pomočnice vzgojiteljice je v oddelku še ena pomočnica vzgojiteljice. Ali je to dopustno? Odgovor: Kadar gre za dolgotrajnejšo (tudi v naprej znano) odsotnost vzgojiteljice, je ravnatelj oz. ravnateljica dolžna najti ustrezno zamenjavo.
02. 5. 2016

Organizacija dela - Združevanje oddelkov OPB

Vprašanje: Šola ima organizirane oddelke podaljšanega bivanja, ki se po 14.30 uri združijo v enega. Ker otroci ne odhajajo domov ob napovedanih urah (gre za učence 1. razreda, torej po njih prihajajo starši), število učencev v razredu velikokrat presega normativ, včasih jih je celo 33. Kaj lahko v tem ...
30. 11. 2015

Inšpekcijski nadzori - Ravnatelj se pripravlja na redni nadzor

Vprašanje: Šoli je bil napovedan redni nadzor. Ravnatelj je pred tem obvestil strokovne delavce, da mu predajo vse letne priprave, letne delovne načrte in priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ki so pripravljene do tistega dne. Te dokumente potrebuje za namene pregleda šolske inšpekcije. Ali lahko ravnatelj to zahteva? Odgovor: Odgovor je ...