Plačilne storitve in izvajanje plačilnega prometa

12. 8. 2015

Plačilne storitve in izvajanje plačilnega prometa z e-računi

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) je organ v sestavi ministrstva za finance in vodi register proračunskih uporabnikov ter njihove račune, ki so odprti kot podračuni enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Kot ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike opravlja domače in čezmejne plačilne storitve, izvaja in ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.