Plačilne storitve in izvajanje plačilnega prometa

07. 11. 2022

Nabava likovnih in tehničnih pripomočkov v osnovni šoli in prezaračunavanje stroškov učencem - na kaj morate biti pozorni?

Pred začetkom šolskega leta je velik finančni zalogaj nakup šolskih potrebščin. Stroški za nakup delovnih zvezkov in drugih obveznih pripomočkov so zelo različni, saj učiteljski aktivi sami določajo, kaj učenci potrebujejo pri posameznem predmetu.Seveda pa se vsako vodstvo šole trudi, da so tovrstni stroški šolskih potrebščin minimalni in da ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2019

Aktivna politika izterjave v javnih zavodih

Postopki izterjave zapadlih terjatev v javnih zavodih Plačilna nedisciplina, ki je prisotna v širši družbi, je žal prisotna tudi v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih. Povzročajo jo kupci oziroma uporabniki storitev (starši oziroma skrbniki otrok), ki ne spoštujejo dogovorjenih zneskov, rokov in pristopov poravnavanja zapadlih obveznosti. Pojav plačilne nediscipline ni povezan zgolj ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Plačilne storitve in izvajanje plačilnega prometa z e-računi

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) je organ v sestavi ministrstva za finance in vodi register proračunskih uporabnikov ter njihove račune, ki so odprti kot podračuni enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Kot ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike opravlja domače in čezmejne plačilne storitve, izvaja in ...