Organizacija in sistematizacija delovnih mest

16. 2. 2021

Pravila pisanja notranjih aktov - kaj morate vedeti, predno se lotiti priprave ali spremembe notranjega pravnega akta?

Avtor: Breda Koren
Notranji akti imajo značaj avtonomnega pravnega vira. Tako bi lahko rekli tudi, da je notranji akt »delodajalčev zakon«, ki mora biti tako kot vsi predpisi, v skladu z ustavo in celotnim pravnim redom.Čeprav obvezna pravila pisanja notranjih aktov ne obstajajo, mora delodajalec ob dejstvu, da imajo notranji akti normativno ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 2. 2021

Notranji akti delodajalca

Avtor: Breda Koren
Splošno o notranjih aktih delodajalcaPomen notranjih aktovJavni zavodi, tako kot vsi delodajalci, morajo za izvajanje nalog in zagotovitev pravilnega in učinkovitega delovnega procesa sprejemati notranje akte.Notranji akti, ki jih lahko imenujemo tudi interni, splošni ali generalni akti delodajalca, ob splošnih predpisih predstavljajo osnovno za uresničevanje pravic in ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 11. 2017

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 45/2017 (delovni čas strokovnih delavcev)

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ...
25. 1. 2016

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (veljavno od 1. 1. 2016)

V Uradnem listu RS, št. 106/2015 je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki velja od 1. 1. 2016, in v katerem so bila določena delovna mesta iz plačne skupine D in določena delovna mesta iz plačne skupine J uvrščena v višje plačne razrede ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Sistemizacija delovnih mest

Vsaka oseba javnega prava (torej tudi vsi javni zavodi) mora imeti akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta. Sistemizacija delovnih mest je torej akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog osebe javnega prava z opisom pogojev in nalog na ...