Organizacija in sistematizacija delovnih mest

20. 11. 2017

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 45/2017 (delovni čas strokovnih delavcev)

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ...
25. 1. 2016

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (veljavno od 1. 1. 2016)

V Uradnem listu RS, št. 106/2015 je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki velja od 1. 1. 2016, in v katerem so bila določena delovna mesta iz plačne skupine D in določena delovna mesta iz plačne skupine J uvrščena v višje plačne razrede ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Sistemizacija delovnih mest

Vsaka oseba javnega prava (torej tudi vsi javni zavodi) mora imeti akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta. Sistemizacija delovnih mest je torej akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog osebe javnega prava z opisom pogojev in nalog na ...