Ukrepi na področju plač

13. 12. 2021

Dodatne zaposlitve svetovalnih delavcev po Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 162/21, veljati je začel 9. 10. 2021. Z dnem 11. 12. 2021 pa je ta dopolnjen s Sklepom o spremembah in dopolnitvah ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 12. 2019

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ( v nadaljevanju ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/2019), ki velja od 1. januarja 2020, določa nekatere ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 5. 2019

Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela ter posebnosti na področju vzgoje in izobraževanja v letu 2019

  Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede plač, drugih stroškov dela in glede nekaterih sprememb na področju pravic javnih uslužbencev. Določene spremembe, predvsem glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, so začasne, zamik izplačila napredovanj v višji plačni razred in v ...
Samo za aktivne naročnike: