Ukrepi na področju plač

21. 5. 2019

Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela ter posebnosti na področju vzgoje in izobraževanja v letu 2019

  Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede plač, drugih stroškov dela in glede nekaterih sprememb na področju pravic javnih uslužbencev. Določene spremembe, predvsem glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, so začasne, zamik izplačila napredovanj v višji plačni razred in v ...
Samo za aktivne naročnike: