Začasni ukrepi na področju plač in zaposlovanja

12. 10. 2022

Nov Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov velja od 8. 10. 2022

V Uradnem list št. 128/22 z dne 7. 10. 2022 je objavljen nov Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.Ta v primerjavi s prejšnjimi sklepi podaljšuje dodatno sistemizacijo delovnega mesta svetovalni delavec, ponovno pa uvaja:sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 5. 2022

Podaljšan ukrep dodatnega zaposlovanja svetovalnih delavcev velja od 1. 9. 2022 dalje

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejela Sklep o nujnih ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 12. 2019

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ( v nadaljevanju ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/2019), ki velja od 1. januarja 2020, določa nekatere ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 5. 2019

Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela ter posebnosti na področju vzgoje in izobraževanja v letu 2019

  Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede plač, drugih stroškov dela in glede nekaterih sprememb na področju pravic javnih uslužbencev. Določene spremembe, predvsem glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, so začasne, zamik izplačila napredovanj v višji plačni razred in v ...
Samo za aktivne naročnike: