Ukrepi na področju plač

07. 6. 2021

Odprava varčevalnih ukrepov na področju nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov, regres za letni dopust za leto 2021 in sprememba izplačilnega dne

V Uradnem listu RS št. 88/21 je bil objavljen Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.Na podlagi dogovora so bili sklenjeni in v Uradnem listu ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 12. 2019

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ( v nadaljevanju ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/2019), ki velja od 1. januarja 2020, določa nekatere ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 5. 2019

Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela ter posebnosti na področju vzgoje in izobraževanja v letu 2019

  Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede plač, drugih stroškov dela in glede nekaterih sprememb na področju pravic javnih uslužbencev. Določene spremembe, predvsem glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, so začasne, zamik izplačila napredovanj v višji plačni razred in v ...
Samo za aktivne naročnike: