Začasni ukrepi na področju plač in zaposlovanja

16. 10. 2023

Obrazec obračuna prispevkov za delodajalce, ki bodo organizirali solidarnostno delovno soboto

Na eDavkih je na voljo obrazec "Obračun prispevkov za Sklad za obnovo Slovenije – obrazec PODO-OPSOS". Ta obrazec predloži delodajalec, ki je organiziral solidarnostno delovno soboto v skladu s 101. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP (Uradni list RS, št. 95 ...
25. 9. 2023

Nov Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov od 16. 9. 2023 ponovno omogoča zaposlovanje študentov

Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, je na podlagi drugega odstavka 149. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) sprejel Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki velja od 16. septembra 2023 ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 8. 2023

Delovnopravne pravice in obveznosti v primeru odsotnosti zaradi naravne nesreče za javni sektor

Avtor: Tanja Bohl
V luči nedavnih poplav, ki so prizadele Slovenijo, se postavlja nemalo vprašanj glede delovnopravne ureditve odsotnosti zaradi razlogov na strani delavca oziroma delodajalca. Delovnopravna zakonodaja daje več možnosti obravnave odsotnosti v primerih, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo, bodisi so na delo prišli, pa so morali zaradi nesreče ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 10. 2022

Nov Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov velja od 8. 10. 2022

V Uradnem list št. 128/22 z dne 7. 10. 2022 je objavljen nov Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.Ta v primerjavi s prejšnjimi sklepi podaljšuje dodatno sistemizacijo delovnega mesta svetovalni delavec, ponovno pa uvaja:sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 5. 2022

Podaljšan ukrep dodatnega zaposlovanja svetovalnih delavcev velja od 1. 9. 2022 dalje

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejela Sklep o nujnih ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 12. 2019

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ( v nadaljevanju ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/2019), ki velja od 1. januarja 2020, določa nekatere ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike