Povračila stroškov javnim uslužbencem

08. 7. 2024

Višina regresa za prehrano s 1. 7. 2024 je 6,94 EUR

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22 se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za ...
05. 7. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – julij 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
04. 6. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – junij 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
06. 5. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – maj 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
02. 4. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – april 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
06. 3. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – marec 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
15. 2. 2024

Regres za prehrano med delom - splošna pojasnila

ZDR-1 v 130. členu med drugim določa tudi, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom. V javnem sektorju regres za prehrano med delom urejajo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 88/21 in določajo, da javnemu uslužbencu pripada regres za prehrano ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 2. 2024

Povračilo stroškov na službenem potovanju v državi za javne uslužbence

Dnevnica za službeno potovanje v državiV zvezi s stroški službenega potovanja v državi je treba upoštevati anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 40/12, ki določajo, kaj se šteje za službeno potovanje in kateri stroški se povrnejo (v primeru aneksa h KPND je to ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 2. 2024

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence

Pravica do povračila stroškov prevoza na delo in z dela je določena v ZDR-1, ki v 130. členu med drugim določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. ZDR-1 določa tudi, da če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 2. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – februar 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
1 2 3 4 5 6 7