Povračila stroškov javnim uslužbencem

05. 12. 2023

Obračun potnih stroškov

Pri povračilih potnih stroškov je treba v zvezi z višino teh stroškov upoštevati delovnopravni in davčni vidik.Z delovnopravnega vidika moramo upoštevati ZDR-1 kot temeljni akt, ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugim tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 12. 2023

Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov

Potni nalogi morajo biti izdani pravočasno (praviloma pred službeno potjo, razen izjem).Obračune potnih nalogov delajte sproti.Vse rubrike potnega naloga morajo biti izpolnjene vestno in natančno.Vpisane morajo biti dejansko prevožene razdalje; kot pripomoček lahko uporabite Google Zemljevid "Google Maps" ali kak drug verodostojen internetni izračun razdalje med kraji ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 12. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – december 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
01. 12. 2023

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju

Povračila stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo v višini dejanskih stroškov za prenočevanje. Te stroške se dokazuje s potnim nalogom in z računom (6. člen davčne uredbe).Stroške prenočevanja se prilaga obračunu potnih stroškov, dokumentirani so v računih, ki glasijo na podjetje/organizacijo, kar je ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 11. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – november 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
06. 10. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – oktober 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
06. 9. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – september 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
07. 8. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – avgust 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
06. 7. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - julij 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
05. 7. 2023

Višina regresa za prehrano od 1. 7. 2023

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana ...
1 2 3 4 5 6