Povračila stroškov javnim uslužbencem

02. 4. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – april 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
06. 3. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – marec 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
15. 2. 2024

Regres za prehrano med delom - splošna pojasnila

ZDR-1 v 130. členu med drugim določa tudi, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom. V javnem sektorju regres za prehrano med delom urejajo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 88/21 in določajo, da javnemu uslužbencu pripada regres za prehrano ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 2. 2024

Povračilo stroškov na službenem potovanju v državi za javne uslužbence

Dnevnica za službeno potovanje v državiV zvezi s stroški službenega potovanja v državi je treba upoštevati anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 40/12, ki določajo, kaj se šteje za službeno potovanje in kateri stroški se povrnejo (v primeru aneksa h KPND je to ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 2. 2024

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence

Pravica do povračila stroškov prevoza na delo in z dela je določena v ZDR-1, ki v 130. členu med drugim določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. ZDR-1 določa tudi, da če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 2. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – februar 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
09. 1. 2024

Višina regresa za prehrano s 1. 1. 2024 je 6,90 EUR

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za ...
08. 1. 2024

Višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za javne uslužbence in funkcionarje, veljavnih v obdobju januar 2024 – junij 2024

Opomba:cena bencina se objavlja mesečno na spletni strani MJU,zneski so objavljeni na spletni strani MJU.
05. 1. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – januar 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
11. 12. 2023

Način izračuna števila dnevnic

Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji in v tujini lahko izračunamo na enak način. Predpisan postopek za izračun števila dnevnic najdemo le v Uredbi za tujino, zato menim, da je smiselno, da se določila v zvezi z izračunom višine dnevnice uporabi tudi za davčno uredbo. Uredba za tujino (način izračunavanja ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7