Šolska prehrana

21. 5. 2019

Šolska prehrana

Zakon o šolski prehrani »Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb,« je zapisalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS v ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2018

Izvajanje dietne prehrane v VIZ - Priporočila za medicinsko indicirane diete

V zadnjem času zaznavamo problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode.  Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih ...