Šolska prehrana

22. 8. 2023

Organizacija in izvajanje šolske prehrane od 1. 9. 2023 dalje

Temeljni predpis s področja šolske prehrane je Zakon o šolski prehrani, ki ureja organizacijo šolske prehrane za učence, njihovo pravico do subvencije za šolsko prehrano ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.Sistem šolske prehrane v Sloveniji je zagotovo eno od področij, ki nam ga zavidajo številne države, še posebno na ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 8. 2023

Izvajanje dietne prehrane v VIZ - Priporočila za medicinsko indicirane diete

V zadnjem času zaznavamo problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode.  Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih ...
27. 10. 2022

Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju – sprejeti ukrepi za blažitev draginje

1.oktobra je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI). Gre za nov zakon v vrsti ukrepov za blažitev draginje, ki naslavlja tri področja:oskrbnine v dijaških domovih, malice v osnovnih in srednjih šolah ter stroške bivanja v študentskih domovih. Namen sprejetega zakona je, da se ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 9. 2022

S spremembo pravilnika o Slovenskem tradicionalnem zajtrku se zvišuje višina nadomestila

Ministrstvo za kmetijstvo je sprejelo spremembo Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, kjer se določa nova višina nadomestila za strošek živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Tako se bo le-to zvišalo s sedanjih 0,63 EUR na 0,72 EUR.Omenjeni pravilnik je objavljen v Uradnem listu št. 115 ...
22. 10. 2020

Spremembe Uredbe o izvajanju šolske sheme veljajo od 20. 7. 2019 - Šolska shema tudi v letu 2020/2021

V Uradnem listu št. 46/19 je objavljena nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme.  Ta prinaša kar nekaj sprememb, in sicer:  uvaja kvalificiran elektronski podpis pri vlaganju prijavnega obrazca – vloge in zahtevka šole; dodaja prehodno določbo do 1. 1. 2020 za vlaganje zahtevkov ...
10. 6. 2020

Prilagoditev higienskih ukrepov pri pripravi in postrežbi obrokov v vrtcu in šoli ob sproščanju ukrepov zaradi preklica epidemije zaradi virusa SARS-CoV-2

Na osnovi stališča strokovne posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje je bilo 27. 5. 2020 ugotovljeno, da je epidemiološka situacija ugodna in je možno nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva. Še vedno je potrebno skrbno in dosledno spremljanje stanja in vzdrževanje določenih preventivnih ukrepov. Priporoča se delo ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Šolska prehrana

Zakon o šolski prehrani »Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb,« je zapisalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS v ...
Samo za aktivne naročnike: