Šolska prehrana

10. 6. 2020

Prilagoditev higienskih ukrepov pri pripravi in postrežbi obrokov v vrtcu in šoli ob sproščanju ukrepov zaradi preklica epidemije zaradi virusa SARS-CoV-2

Na osnovi stališča strokovne posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje je bilo 27. 5. 2020 ugotovljeno, da je epidemiološka situacija ugodna in je možno nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva. Še vedno je potrebno skrbno in dosledno spremljanje stanja in vzdrževanje določenih preventivnih ukrepov. Priporoča se delo ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Šolska prehrana

Zakon o šolski prehrani »Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb,« je zapisalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS v ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2018

Izvajanje dietne prehrane v VIZ - Priporočila za medicinsko indicirane diete

V zadnjem času zaznavamo problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode.  Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih ...