Varnost udeležencev izobraževanj

23. 10. 2020

DZ sprejel nov Zakon o nalezljivih boleznih, po katerem bodo od naslednjega šolskega leta v vrtec lahko vključeni samo cepljeni otroci

Z namenom, da bi precepljenost zvišali, je DZ v torek sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev iz SMC, SDS in DeSUS. Sprejeta je bila s 67 glasovi za in 12 proti. Novela omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane ...
07. 5. 2020

Splošna priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih in šolah

Uradnih smernic, kako izvajati higienske ukrepe ob ponovnem odprtju vrtcev in šol, še ni. Predvidoma bodo znana konec tega tedna.Je pa NIJZ že pred leti objavil brošuro Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih in šolah.Na voljo je TUKAJ.
24. 5. 2019

Novi Družinski zakonik – poudarki za vrtce in šole

Uvod Družinski zakonik je bil dne 21. 3. 2017 sprejet v Državnem zboru RS in dne 31. 3. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/2017. Sicer je začel veljati že 15. 4. 2017, vendar se je zaradi kompleksnosti sprememb, novih organizacijskih in kadrovskih prilagoditev ter izvajanja potrebnih usposabljanj ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Nove Smernice za šolske poti

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je izdala nove Smernice za šolske poti, ki so osnovane na aktualni zakonodaji in primerih dobrih praks iz lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji varnosti na šolskih poteh. Dokument predstavlja koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim skupnostim za izdelavo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 3. 2017

Obveznosti zaposlenih v VIZ po dopolnjenem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini

Uvod Različni načini nasilja v družini - kot družbene prakse - ustvarjajo različne pristope k reševanju tovrstne problematike. Nasilje v družini se pojavlja skozi vso zgodovino naše civilizacije, ne glede na družbeno ureditev, socialno, ekonomsko, versko ali kulturno okolje. Država je dolžna zagotavljati ključne pogoje za blagostanje in varnost, k temu pa ...
23. 12. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju nasilja v družini

Državni zbor RS je dne 25. 10. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A), ki je bil dne 4. 11. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2016. Novela zakona je začela veljati dne 19. 11. 2016. Zakon o preprečevanju nasilja v ...
13. 8. 2015

Šolska mediacija

Avtor: Jani Prgič
Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov, ki se v Sloveniji pospešeno razvija na vseh področjih, zelo intenzivno pa vstopa tudi v šolski prostor. V kontekstu šole govorimo o šolski mediaciji, ki jo izvajajo šolski strokovni delavci, in vrstniški mediaciji, ki jo izvajajo usposobljeni učenci/dijaki med svojimi vrstniki ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Obvladovanje nasilja med otroci in mladostniki - kako pa, ko preventiva odpove

Kako pa takrat, ko preventiva odpove? Strokovni delavci na šolah se veliko ukvarjamo s pojavom nasilja. V zadnjem času se kot pereč problem poudarjajo agresivni učenci, torej učenci, ki se agresivno vedejo do svojih sošolcev ter učiteljev in drugih delavcev šole. Kljub mnogim preventivnim dejavnostim in sprejetim vzgojnim načrtom, kjer ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Obvladovanje nasilja med otroci in mladostniki - varna šola, preventiva

Vzpostavitev vizije razvoja varne in kakovostne šole V strokovni literaturi vizija spada pod segment strateškega načrtovanja poslovanja. Vizija je vez med sedanjostjo in prihodnostjo. Vizijo potrebujemo za to, da si definiramo, kakšen je naš končni cilj in delno, kako bomo prišli do tega cilja. Vizija nam pomaga, da delujemo proaktivno ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Varnost igral in igrišč

Uvod Ko so otroci razposajeni, se hitro pripeti nepričakovan trenutek, v katerem se lahko poškodujejo. Tudi na navidezno nenevarnem igralu, kot sta tobogan ali gugalnica, obstaja zaradi morebitne nepopolnosti igrala tveganje za otrokovo zdravje in varnost. Na tisoče teorij je o tem, kako kar najbolje zavarovati otroke pred resnimi poškodbami ...
Samo za aktivne naročnike: