Izbirni postopek

30. 6. 2023

Nadomeščanje vzgojiteljice predšolskih otrok - možnost zaposlitve študenta

V vrtcu se je pojavila potreba po nadomeščanju vzgojiteljice predšolskih otrok za skoraj dva meseca. Objavili smo razpis, dobili smo nekaj prijav, toda vsi prijavljeni kandidati so pripravljeni za zaposlitev s 1. 9. 2023 (niso bili pozorni na zapis v razpisu, da potrebujemo nadomeščanje do 31. 8. 2023). Prijavila se ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 5. 2019

Izbirni postopek

V postopku izbire ima delodajalec pravico zahtevati le tista dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela (npr. spričevala, diplome). Izrecno je prepovedano, da bi delodajalec od kandidata zahteval podatke o družinskem in zakonskem stanu, načrtovanju družine in o nosečnosti, če to ni neposredno povezano z delovnim razmerjem ...