Pogodba o zaposlitvi in novosti v vzgoji in izobraževanju po noveli ZOFVI-P

24. 8. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P) je bil 30. 6. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, velja pa od 1. julija 2023 dalje. S to spremembo ZOFVI zakonodajalec poudarja, da bo, upoštevaje tudi kadrovske izzive na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanje vzgojiteljev in učiteljev olajšano, kandidati pa se bodo lahko lažje odločali za zaposlitev v vzgoji in izobraževanju. Navedene spremembe bo treba povezati z že veljavnimi pravili glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi, ki jih določata ZDR-1 in tudi ZOFVI.

  • Kdaj lahko zaposlite kandidata, ki nima opravljenega strokovnega izpita, ter pod katerimi pogoji?
  • Kdaj lahko zaposlite kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev glede pedagoško andragoških znanj, in katere so njegove dolžnosti?
  • Kaj mora pogodba o zaposlitvi obvezno vsebovati in kako določiti pravice ter obveznosti tako delavca kot delodajalca skladno z ZDR-1 in ZOFVI-P?
  • Kako ravnati, ko zaposleni izpolni pogoje po ZOFVI-P ali pa jih v zakonskem roku ne izpolni?

V okviru seminarja vas bomo seznanili z novostmi novele ZOFVI in opozorili na ključne možnosti pri zaposlitvi kandidata, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za zaposlitev. Podali vam bomo napotke in usmeritve za pripravo pogodbe o zaposlitvi ter ureditev pravic in dolžnosti delavca ter delodajalca – ob upoštevanju vse delovnopravne zakonodaje, ki velja v vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Razrešili boste dileme iz vaše prakse

  1. Kako mora biti sestavljena pogodba o zaposlitvi in kako v njej opredeliti pravice in dolžnosti tako delavca kot tudi delodajalca?
  2. Katere določbe v pogodbi o zaposlitvi so obvezne?
  3. Kaj prinaša novela ZOFVI-P?
  4. Kdaj lahko na javnem razpisu izberete kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev, in kako sklenete delovno razmerje?
  5. Katere ostale okoliščine morate pri zaposlitvi upoštevati?
  6. Kako ravnati, ko kandidat iz 109. člena ZOFVI v predpisanem roku izpolni pogoje za zaposlitev za nedoločen čas?

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj