Hekerski napadi in kako se pred njimi zaščititi v VIZ

09. 8. 2017 | Avtor: Žiga Primc

Predogled vsebine

Uvod

Podobno kot poslovni procesi v gospodarski panogi se tudi v šolstvu procesi digitalizirajo. V izobraževalnih ustanovah je še toliko bolj pomembno, da tem vidiku varnosti namenimo več pozornosti, saj organizacija kot takšna hrani veliko količino osebnih podatkov o otrocih, njihovih skrbnikih, svojih zaposlenih itd. Sodobne informacijske grožnje ne izbirajo tarč in pri tem tudi šole niso izjema.

Varovanje informacij je včasih zmotno predstavljeno v smislu, da zajema le podatke v računalnikih oziroma podatkovnih diskih, torej informacije v digitalni obliki. Informacije se nahajajo tudi na drugih (fizičnih) medijih, največkrat pa pozabimo na tiste, ki jih nosimo v svojih glavah. Uporaba različnih podatkovnih medijev je pri vsakdanjem delu še vedno nujna, kljub pospešeni digitalizaciji poslovnih in življenjskih procesov, zato moramo, ko govorimo o varnosti informacij, zajeti vse. Nevarnosti, ki grozijo celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti naših informacij, lahko v grobem delimo na tehnične in človeške. Poglejmo si pomen različnih terminov, ko govorimo o grožnjah, ki pretijo informacijam v organizaciji (in tudi v domačem okolju).

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj