Roki hranjenja dokumentarnega gradiva v vzgojno-izobraževalnih zavodih

15. 1. 2016 | Avtor: Mirjana Kontestabile Rovis

Predogled vsebine

Štiri vrste rokov hrambe

-   Uredba o upravnem poslovanju 2, 4, 5, 10, 20 - gradivo, ki ima določen rok hrambe označen z leti

-   T - trajno dokumentarno gradivo (hrani se daljše časovno obdobje, v ustanovi kjer nastaja)

-   A - arhivsko gradivo (trajni pravni interes, trajni pomen za zgodovino, znanost in kulturo)

-   A - vzorčno, določi se vzorec na določena leta, vzorec določene dokumentacije, slepi vzorec

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj