Spremembe Uredbe o izvajanju šolske sheme veljajo od 20. 7. 2019 - Šolska shema tudi v letu 2020/2021

22. 10. 2020

V Uradnem listu št. 46/19 je objavljena nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme. 

Ta prinaša kar nekaj sprememb, in sicer: 

  • uvaja kvalificiran elektronski podpis pri vlaganju prijavnega obrazca – vloge in zahtevka šole;
  • dodaja prehodno določbo do 1. 1. 2020 za vlaganje zahtevkov šol za šolsko leto 2018/2019, saj se ti zahtevki vlagajo do 24. 9. 2019 oz. tudi po tem roku (s sankcijami); nov način vlaganja – s kvalificiranim elektronskim podpisom pa velja od 1. 1. 2020 naprej za zahtevke šolskega leta 2019/2020 in naslednjih šolskih let;
  • dodaja določbo o preverjanju razumnosti stroškov in v Prilogi 5 podrobneje opredeli faktorje, ki vplivajo na referenčno ceno;
  • bolj jasno opredeli, katere so vzgojno-izobraževalne ustanove, ki se lahko prijavijo v ukrep, in katere zbirke podatkov se uporabijo za določitev števila vpisanih otrok, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pošlje Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Besedilo uredbe je na voljo TUKAJ.

logotip-solska-shema-eu.jpg

Tudi v letošnjem šolskem letu bo v šolah vzpostavljena Shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka, v okviru katere se otrokom letno razdeli več kot 500 ton sadja, 22 ton zelenjave in 240.000 litrov mleka.

Namen Sheme šolskega sadja je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih ter pomagati izboljševati njihove prehranske navade. V šolsko shemo je pri nas vključenih skoraj 90 % osnovnih šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Na voljo več kot 20 vrst sadja in zelenjave

Šole lahko otrokom kot dodaten obrok brezplačno razdeljujejo kar 21 vrst svežega sadja in 22 vrst zelenjave. Največ se razdeli jabolk, sledijo hruške, mandarine, jagode, kaki in češnje, pa tudi orehi in lešniki. Od zelenjave se največ razdeli korenja, sledijo paradižnik, paprika in redkvice ter kumare in zelje. Poleg svežega sadja in zelenjave se v manjšem obsegu razdeljujeta tudi kislo zelje in repa ter suho sadje.

Nazaj