Ustanovitev sklada vrtca

14. 6. 2022 | Avtor: mag. Alojz Širec

Predogled vsebine

Zakon o organizaciji in financiranju (v nadaljevanju ZOFVI)[1] je decembra 2021 doživel spremembe 105. člena, ki omogoča vrtcem ustanavljanje in poslovanje šolskega sklada. šolam pa se to poslovanje spreminja.

Dosedanje besedilo 135. člena ZOFVI:

»Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj