Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba pri izvajalcih z javnim pooblastilom

24. 5. 2019 | Avtor: mag. Nada Čibej

Predogled vsebine

Obveznosti, ki jih predpisuje Uredba o upravnem poslovanju za organe državne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti veljajo tudi za pravne in fizične osebe, ki na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge.

Merila za uvrstitev pravnih oseb med osebe javnega prava so poleg ustanoviteljstva, javne dejavnosti in financiranja tudi javna ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj