Pomen preventivnih ukrepov

13. 8. 2015 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Skupna točka vseh navedenih situacij je, da je upoštevaje starost otroka kazenski pregon sicer možen, prav tako tudi civilno-pravno varstvo, vendar pa je vprašanje, ali je takšen pregon oziroma uveljavljanje pravic v šolskem okolju smiselno in primerno. Čim več časa in aktivnosti bi namreč moralo biti namenjenega predvsem preventivnim in izobraževalnim ukrepom glede odgovorne rabe sodobnih tehnologij. Prav tako se je pomembno zavedati, da prepovedi in drugi tehnični ukrepi (kot npr. blokiranje Facebooka), samo po sebi ne zadostujejo. Mladostniki so iznajdljivi in svoje spletne dejavnosti bodo prenesli na druga družabna omrežja, zato so izobraževalni ukrepi pomembnejši.

Obstajajo številne možnosti, kako mladim na razumljiv način predstaviti negativne vidike uporabe sodobnih tehnologij. Zavedati se morajo, da lahko s svojim ravnanjem povzročijo zelo resne posledice, če pa do tega že pride, potem je tudi pri učiteljih potrebna določena mera odgovornosti, saj eno kršenje zakonodaje ne more opravičiti drugega. Tako lahko ugotovimo, da učitelji lahko izvedejo ukrepe, s katerimi na nek način »zavarujejo dokaze«, npr. z odvzemom mobilnega telefona, nedopustno pa bi bilo brskanje po otrokovem telefonu, zahtevanje dostopnih podatkov do otrokovih profilov na družabnih omrežjih ali brisanje podatkov s pametnega telefona oziroma družabnih omrežij.

Spletni portal Safe.si glede uporabe mobilnikov podaja naslednja priporočila za učitelje1:

  • Mobilni telefon je osebna lastnina vašega učenca in je tako sam odgovoren za varno in odgovorno uporabo svoje lastnine. Treba je izpostaviti, da je podobno kot šolska torba tudi mobilni telefon otrokova zasebna lastnina, do katere lahko učitelji dostopate le v izjemnih primerih, če je npr. otrok v nevarnosti. Če učenec želi, vam lahko pokaže vsebino na svojem telefonu. Če zaradi motenj pouka učencu vzamete telefon, ga mora učenec, preden vam ga izroči, popolnoma izključiti. 
  • Seznanite se s ključnimi funkcijami mobilnih telefonov in se naučite uporabljati aplikacije!
  • Seznanite se s potencialnim tveganji uporabe mobilnih naprav in razmislite, kako lahko vi kot učitelj pomagate učencu tovrstne naprave uporabljati varno in odgovorno.
  • Skupaj s starši in učenci oblikujte pravila rabe mobilnih telefonov v šolah! Dogovorite se, v katerih primerih je uporaba telefonov v šoli smiselna in kdaj ne. Splošno prepoved rabe telefonov v šolah je težko nadzorovati in ne prinese vedno želenega učinka.
  • Mobilne telefone lahko uporabljate kot učni pripomoček, s katerim lahko pomembno popestrite pouk. Lahko jih uporabljate za iskanje in ogledovanje spletnih virov, fotografiranje, izdelava avdio- in videoposnetkov, navigiranje z uporabo GPS ipd.
  • Primere spletnega nadlegovanja preko mobilnih telefonov obravnavajte resno! Če se takšen incident zgodi na vaši šoli ali v vašem razredu, se pogovorite z vsemi vpletenimi in poskušajte pomagati žrtvi. Lahko izvedete razredno uro na to temo in se z učenci pogovorite o neprimernosti tovrstnega vedenja, prav tako pa jih seznanite z vsemi možnostmi, ki so na voljo za prijavo spletnega nadlegovanja.
  • Z mobilnikom in drugimi mobilnimi napravami nosijo otroci v žepu tudi digitalni fotoaparat in kamero, ki sta na voljo v vsakem trenutku: tudi pri pouku. Posnetki pa lahko potem v enem dnevu obkrožijo celotno šolo, se širijo preko SMS, MMS-sporočil, interneta. Snemanje oseb, dogodkov in objavljanje teh je lahko nezakonito ali predstavlja obliko nadlegovanja, zato je treba učence poučiti, da morajo druge (tudi prijatelje, starše) vedno vprašati za dovoljenje, še posebej, če bodo posnetke potem dali na internet, pošiljali prijateljem itd.

Nazaj