Predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Predogled vsebine

Dandanes je poslovanje ne le v zasebnem, ampak tudi v javnem sektorju usmerjeno k rezultatom. Filozofija vodenja temelji na postavljanju strateških ciljev in strategij, planskih nalog in aktivnosti sektorjev, oddelkov, posameznih zaposlenih, ki so potrebni za njihovo uresničevanje. Ciljno vodenje v vse bolj globalizirani družbi (ob posnemanju najbolj ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj