Rok hrambe in varnost osebnih podatkov

02. 3. 2023 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Predogled vsebine

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke je dopustno hraniti le toliko časa, da je dosežen namen njihove obdelave. Potem jih je treba izbrisati, uničiti ali anonimizirati, če so vodeni v elektronski zbirki, pa vsaj blokirati dostop do njih. Drugače je v primerih, ko roke hrambe določa zakon. 43. člen ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj