Gradiva o stanju na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju

24. 1. 2023

Vlada Republike Slovenije se je na svoji zadnji redni seji, v četrtek, 19. januarja 2023, seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022 ter ključnimi izzivi plačnega sistema v javnem sektorju. Ob tem je vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja naložila, da s to informacijo v januarju 2023 v okviru seje pogajalske komisije seznani sindikate.

Prav tako je vlada pooblastila vladno pogajalsko skupino, da v okviru seje pogajalske komisije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, upoštevaje 6. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, dogovori časovno dinamiko usklajevanja posameznih faz prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah v obdobju do 30. junija 2023.

Z namenom predstavitve gradiva in prikaza stanja na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju ter dogovora o časovni dinamiki nadaljnjih aktivnosti, je bila za ponedeljek, 23. januarja 2023, sklicana seja pogajalske komisije, na kateri se sestajajo člani vladne pogajalske skupine ter članice in člani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

Na dnevnem redu je točka:

  • Predstavitev stanja in ključnih izzivov na področju plačnega sistema v javnem sektorju in dogovor o nadaljnjih aktivnostih in dinamiki usklajevanja sprememb plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi nesorazmerij.

Na voljo so gradiva, ki prikazujejo stanje na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju, in so bila predstavljena tudi sindikatom na omenjeni seji.

Gradivo

Vir: Gov.si

Nazaj