Komisija Državnega sveta soglasno zavrnila novelo Zakona o zavodih

25. 4. 2023

Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino je na svoji 2. seji 19. 4. soglasno zavrnila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih. Ocenila je, da sprememba zakona glede večjih pristojnosti Vlade RS in županov pri imenovanju oz. razrešitvi direktorjev zavodov pomeni poseg v avtonomijo zavodov oz. svetov zavodov in hkrati omogoča politizacijo funkcije direktorja. V takih razmerah bi zavodi težko izvajali javno službo, za izvajanje katere so bili ustanovljeni, saj bi bilo njihovo vodstvo podvrženo različnim pritiskom vsaj ob vsakokratni menjavi države oz. lokalne oblasti.

Komisija obenem poziva poslance Državnega zbora, da v zakonodajnem postopku ugotovijo, da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vir: Državni svet

Nazaj