Ne pozabite - s 20. 11. morate evidenco delovnega časa voditi po novem!

10. 11. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023.

Obveznost vodenja evidenc (pogosto imenovano štempljanje) kot dnevna obveznost obstaja že sedaj, novela zakona, ki se bo začela uporabljati 20. novembra, predvideva le podrobnejšo opredelitev, kako jih voditi, da bodo urejene evidence v končni posledici v interesu obeh strank delovnega razmerja, tako delavca kot tudi delodajalca in da bodo upravičevale tudi svoj bistveni namen – verodostojnost evidence.

Več o teh obveznosti in kako se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih lahko preberete v prispevku avtorice Tanje Bohl, odvetnice specialistke za področje delovnega prava z naslovom Evidentiranje delovnega časa zaposlenih v vrtcu in šoli po novem ZEPDSV-A od 20. 11. 2023 dalje.

Prav tako je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo zbirnik pojasnil ter odgovorov na vprašanja, med vzorci pa lahko najdete primer evidence o izrabi delovnega časa delavca v obliki Excel tabele.

Nazaj