Objavili smo nov vzorec - Ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 59/19), mora vrtec izdati ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami. Iz pravilnika razberem, da v skladu z določili 7. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, strokovna skupina za zgodnjo obravnavo na podlagi Individualnega načrta pomoči družini za otroka XY določi npr:

  • obseg dodatne strokovne pomoči,
  • obseg izvajanja fizične pomoči,
  • znižan normativ v oddelku,
  • dietna prehrana.


Ugotovitveni sklep je podlaga za izstavitev mesečnega računa občini zavezanki.

Vzorec sklepa je na voljo TUKAJ.

Nazaj