Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 - 1. del

16. 9. 2019

MIZŠ razpisuje javni razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Rok za prijavo je 30. 9. 2019.

Sredstva so namenjena za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem letu 2019/20 vpisani v naslednje študijske programe:

  1. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
  • študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul B za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju,
  • študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul C za delo z otroki z govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi ovirami.

2. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  • magistrski študijski program drugostopenjski enopredmetni pedagoški, anglistika, 1. letnik,
  • magistrski študijski program drugostopenjski enopredmetni pedagoški, anglistika, 2. letnik,
  • magistrski študijski program drugostopenjski dvopredmetni pedagoški, anglistika, 1. letnik,
  • magistrski študijski program drugostopenjski dvopredmetni pedagoški, anglistika, 2. letnik.

Besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe so na voljo TUKAJ.

Nazaj