Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 - 2. del

27. 1. 2020

MIZŠ razpisuje 2. del Javnega razpisa za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo. Javni razpis je kot ponavadi objavljen v dveh delih, na 1. del so prijave zbirali do 30. 9. 2019

Rok za prijavo na 2. del je 14. 2. 2020.

Sredstva so namenjena za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem letu 2019/20 vpisani v naslednje študijske programe:

A.

 • študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
 • študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
 • študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole (ali biološki del ali kemijski del ali fizikalni del), Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

B.

 • študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

C.

 • pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
 • pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,
 • pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
 • pedagoško-andragoška izobrazba za področje glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani,
 • program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in Umetniška gimnazija Ljubljana.

D.

 • magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje anglistika, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje anglistika, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje francoščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje italijanščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje poučevanje angleščine, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,
 • magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina kot tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,
 • magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje italijanistika, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe so na voljo TUKAJ.

Nazaj