Sprejeta je Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, ki omogoča ocenjevanje javnih uslužbencev, ki zaradi epidemije dlje časa niso delali

26. 3. 2021

Vlada je v sredo, 24. 3. 2021, sprejela Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, s katero za lansko leto omogoča ocenitev javnih uslužbencev tudi v primerih, ko so bili iz razlogov, na katere je vplivala epidemija covida-19, odsotni več kot šest mesecev. V vzgoji in izobraževanju so to v največji meri strokovni delavci v vrtcih, pa tudi drugi zaposleni.

Tako uredba določa, da ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede) se postopek ocenjevanja za leto 2020 izvede tudi za javne uslužbence, ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se te javne uslužbence oceni v 30 dneh od uveljavitve te uredbe. Ocena javnega uslužbenca, pridobljena v skladu s to uredbo, se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred tudi v letu 2021.

Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se javnemu uslužbencu ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v višji plačni razred pisno obvestilo in predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi izročita najpozneje v 15 dneh po izteku roka po izdani oceni.

Uredba velja od 25. 3. 2021 dalje, besedilo uredbe je na voljo TUKAJ.

Nazaj