Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

25. 3. 2021

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta starosti.

Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki jo je v zakonodajni postopek vložil državni svet, zagotavlja pravico do denarnega nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela enemu od staršev, ki sobiva z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču, hkrati pa zvišuje starostno mejo otroka, ki je upravičen do sobivanja staršev. Medtem ko je bilo do zdaj sobivanje staršev v bolnišnici brezplačno samo do šestega leta starosti otroka, bodo starši torej od zdaj z bolnim otrokom lahko sobivali do vključno njegovega 14. leta starosti.

V nekaterih primerih pa bodo lahko starši v bolnišnicah ali zdraviliščih tudi ob starejših bolnih otrocih. V primerih težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, kronične bolezni in zdravljenja težkega zdravstvenega stanja je namreč ta meja postavljena na 18 let. Za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego in oskrbo, pa starostne omejitve po novem ne bo.

Po novem koledarski, ne delovni dnevi

Novost je tudi določitev zgornje meje pri trajanju nege ožjega družinskega člana v koledarskih, in ne več v delovnih dnevih. S tem se izenačuje položaj vseh staršev, ki so odsotni zaradi nege ožjega družinskega člana ne glede na to, koliko dni na teden delajo.

Poslanci so spremenili tudi način uveljavljanja nadomestila. To bo namreč mogoče uveljavljati že na podlagi potrdila bolnišnice, zato potrjevanje zdravniške komisije ne bo potrebno.

Nazaj