Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi s 1. 1. 2024

12. 10. 2023

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod RS za transfuzijsko medicino zaradi odprave administrativnih ovir načrtujeta informacijsko rešitev, elektronsko Potrdilo o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi, krvnih pripravkov oziroma krvotvornih matičnih celic. 

ePotrdilo o darovanju krvi oziroma ePODK bo nadomestilo papirna potrdila, ki so jih do sedaj izdajali izvajalci, ki opravljajo dejavnost transfuzijske medicine, kjer je posameznik daroval kri.

Pooblaščena oseba pri izvajalcu, ki opravlja dejavnost transfuzijske medicine, izda ePODK za vsa darovanja krvi zavarovanih oseb, izvedena od 1. 1. 2024 naprej. Če zavarovana oseba po 1. 1. 2024 zaprosi za potrdilo o darovanju krvi, ki je bilo izvedeno do vključno 31. 12. 2023, se izda papirno potrdilo.

S prevzemom ePODK bosta nadgrajena portal SPOT in vmesnik eBOL in eNDM, s katerim delodajalci in njihovi pooblaščenci pridobivajo podatke o elektronskih potrdilih neposredno iz programov za vodenje kadrovskih evidenc, evidenc delovnega časa in obračuna plač.  

ePODK se bo prevzemal v okviru obstoječega postopka za elektronski bolniški list (eBOL) in tako ne bodo potrebna nova (dodatna) pooblastila. Hkrati z eBOL se bodo namreč prenesli tudi ePODK.

Vmesnik eBOL in eNDM bo dopolnjen na način, da bosta v prehodnem obdobju delovali dve različici. Obstoječa različica bo še naprej zagotavljala le podatke o izdanih eBOL. Nova različica pa bo poleg podatkov o izdanih eBOL zagotavljala še podatke o izdanih ePODK. Delodajalcem zavod priporoča, da na uporabo nove različice vmesnika preidejo, ko preverijo, da programi, v katere je integrirana uporaba vmesnika, pravilno delujejo z novo različico. Delodajalcem bo nova različica vmesnika v testnem okolju na voljo v začetku novembra 2023.

Pri pripravi obračunov nadomestil plač in pripravi refundacijskih zahtevkov za januar 2024 in nadaljnje mesece tako več ne bo treba priložiti skeniranih papirnih potrdil o darovanju krvi, ampak se bo obračun, ki bo oddan preko portala SPOT ali vmesnika eBOL in eNDM, skliceval na ePODK. Tudi samostojnim zavezancem ne bo več potrebno na FURS predložiti skeniranih Potrdil o darovanju krvi.

Vse informacije o uvedbi ePODK so dostopne na povezavi.

Nazaj