Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)

22. 12. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, v nadaljevanju ZIPRS2324) za proračun Republike Slovenije za leto 2023 in za proračun Republike Slovenije za leto 2024 določa sestavo proračuna, posebnosti njunega izvrševanja, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj