Arhiviranje in roki hrambe knjigovodskih listin v javnem sektorju

02. 2. 2024 | Avtor: Majda Gominšek

Predogled vsebine

Knjigovodske listine se hranijo:

OMEJENI ROK:

2 leti:

 • prodajni in kontrolni bloki,
 • pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine.

3 leta:

 • knjigovodske listine plačilnega prometa (plačilni nalogi).

5 let:

 • knjigovodske listine na podlagi katerih se knjiži,
 • z zakonom določene listine,
 • pomožne knjige.

10 let:

 • glavna knjiga in dnevnik.

TRAJNO:

 • kupoprodajne pogodbe za nepremičnine
 • letna poročila,
 • končni obračuni plač zaposlenih,
 • izplačilne liste za obdobja, za katera ni ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj