Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - od 13. 5. 2021 dalje črtan 62. člen o obveznosti oddaje polletnih poročil

06. 7. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/20) določa izvrševanje proračunov Republike Slovenije na vsebinsko enak način kot pretekla leta, zato je smiselno opozoriti le na nekatere določbe, ki posegajo na področje plač oziroma razpolaganje s sredstvi za plače.

V ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj