Študenti in dijaki na praksi v vzgojno-izobraževalnem zavodu

10. 9. 2021

Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradnem listu RS, št. 88/21) od 4. junija 2021 dalje določa tudi mesečno nagrado za obvezno prakso za dijake in študente, pri čemer dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada nagrada, ki je določena v mesečnem ...
Samo za aktivne naročnike: