Spremembe Zakona o minimalni plači

18. 12. 2015 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

 

 V Uradnem listu RS, št. 92/2015 dne 4. 12. 2015, je bil objavljen  Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači.

Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači - ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/2015) tako drugače definira minimalno plačo, in sicer tako, da je dopolnjen 2. člen veljavnega zakona z novim tretjim odstavkom, ki določa, da se v  minimalno plačo se ne vštevajo:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Navedeni 2. člen ZMinP namreč določa, da ima delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu s tem zakonom.  Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. S spremembo se sedaj v tako opredeljeno minimalno plačo ne vštevajo dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve.

Zaradi novega tretjega odstavka 2. člena ZminP postane dosedanji tretji odstavek tega člena, ki določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega dela minimalne plače, četrti odstavek tega člena.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj