Kadrovski načrti in evidence

Predogled vsebine

Kadrovski načrt

ZJU določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v skladu s kadrovskimi načrti, ki vsebujejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje, pri čemer morajo upoštevati proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela organa.

Kadrovski načrt je temeljni akt za kadrovsko poslovanje organov in določa število možnih zaposlitev oziroma najvišje dovoljeno število zaposlitev javnih uslužbencev na določen dan, običajno na zadnji dan tekočega leta.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj