Priporočena vsebina personalne mape javnega uslužbenca

22. 6. 2017 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Predogled vsebine

Priporočena vsebina personalne mape v JS

(prilagodite glede na delovno mesto javnega uslužbenca)

 • Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto/razpisano delovno mesto JU
 • Sklep o izbiri na javnem natečaju/razpisu
 • Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (obrazec)
 • Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obrazec)
 • Pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega
 • Odločba o imenovanju v uradniški naziv
 • Pogodba o zaposlitvi za uradniško delovno mesto
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Program poskusnega dela
 • Sklep o podaljšanju poskusnega dela
 • Ocena poskusnega dela
 • Redna odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.
 • Vloga za izdajo potrdila o delovni dobi (obrazec ZPIZ 325-01/1)
 • Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta
 • Obvestilo neizbranim kandidatom
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj