Vlada je sprejela predlog novele ZOFVI, ki bi uvedla nov strokovni naziv Višji svetnik

14. 10. 2022

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

S predlogom novele zakona se implementira zaveza vlade iz Dogovora o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Realizacija tega dogovora je tudi del zavez iz parafiranega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Glavni cilj je dopolniti karierni razvoj strokovnih delavk in delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter omogočiti nadaljnji karierni razvoj z uvedbo četrtega naziva - višji svetnik. S tem se vzpostavlja dodatna motivacija v kariernem razvoju strokovnih delavk in delavcev. Prav tako se podaljša obdobje kariernega napredovanja in omogoča razširitev ter poglobitev znanja in prenos tako pridobljenega znanja v skupino oziroma razred znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Nazaj