Obveznosti pred začetkom postopka zaposlovanja

Predogled vsebine

Odločanje o zaposlitvah

V vzgojno-izobraževalnih zavodih je ravnatelj tisti organ, ki odloča o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja in opravi izbiro med kandidati. Ravnatelj mora pri sklepanju delovnega razmerja poleg določil ZDR-1 paziti tudi na 107.a člen ZOFVI, ki mu v določenih primerih prepoveduje sklenitev delovnega razmerja.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj