Postopek pred novo zaposlitvijo

24. 8. 2015 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Predogled vsebine

ZJU v prvem delu, ki velja tudi za vse subjekte javnega sektorja, torej za cel javni sektor, kot eno izmed skupnih načel sistema javnih uslužbencev določa načelo enakopravne dostopnosti1. Določa, da se zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj