Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca

Predogled vsebine

ZDR-1 kot specialni predpis (glede na splošna pravila civilnega prava) ureja določene posebnosti odškodninske odgovornosti delavca in delodajalca. Glede odškodninske odgovornosti delavca je treba izpostaviti, da je odškodninska odgovornost delavca podana le takrat, kadar je škodo povzročil na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti (opomba: stopnja navadne malomarnosti po splošnih pravilih civilnega prava ne zadošča).

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj